Pavol Janík: JESENNÁ PRÍSAHA

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
JESENNÁ PRÍSAHA

Mierových generálov
aj v tieto dni
trápi osud sveta,
reuma
a zdravotný stav ich synov,
ktorých ohrozila
čestná povinnosť.

A my sa práve odznova začíname
učiť chodiť, hovoriť a myslieť.
Zisťujeme, že tie desaťročia,
ktoré sme premárnili doma,
boli čírym omylom.

Nadobúdame predpísané vlastnosti,
krásne podobní tým,
ktorých nám doteraz
nik nedával za vzor,
a ešte krajšie podobní
drahým mechanickým hračkám
z luxusných výkladov.

Veď koniec koncov,
ani my nie sme najlacnejší.

Tak prisaháme!


(Z knihy Do videnia v množnom čísle, 1985)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore