Pavol Janík: FARBY (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
FARBY

Farby nemôžu dýchať
jedna bez druhej.

Láska farieb je nemilosrdná,
bezohľadná a krutá.
Spaľuje všetko a všetkých.
Láska farieb je nákladná.
Stojí nás všetkých veľmi veľa.

Farby.

Azda v ich jestvovaní
prebýva nesmrteľnosť.

Nemôžu žiť jedna bez druhej.
Pestré a nádherné,
skvostné a vznešené,
slávne a cnostné,
hrdé a skvelé
farby uniforiem.

(Z knihy Do videnia v množnom čísle, 1985)

VIDEO BULGARIAN 1: https://www.youtube.com/watch?v=hc4nKqZWV50
VIDEO BULGARIAN 2: https://www.youtube.com/watch?v=-Yrz8IS5lfY
VIDEO SERBIAN: https://www.youtube.com/watch?v=3zqFRdLos5w

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore