Pavol Janík: CON FUOCO (báseň)

Ilustračný obrázok – archív Pavla Janíka

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.
PAVOL JANÍK
CON FUOCO

Jagavo bliká neónové nebo.
Vietor si popiskuje niečo v mol.
Stále ma baví prudko splývať s tebou.
Rád som ťa v tebe náhle premohol.

Do mňa sa ohňa už viac nepomestí.
Tebe chcem blčať, v tom mi nezabráň.
Čakajú na mňa za to nežné tresty.
Hrozí mi za to jemná ženská zbraň.

Pokorne idem k tebe ako zviera,
nechať sa nehou rázne umlčať.
Dotyk mi telo neúprosne zviera.

V žilách mi tuhneš ostro ako ľad.
Predo mnou nahá sa už nezavieraš.
Rád sa ťa za to budem večne báť.

(Z knihy Do videnia v množnom čísle, 1985)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore