Pavol Janík: 30. 3. zomrel Daniel Pixiades

Zomrel slovenský básnik z bývalej Juhoslávie žijúci v Kanade Daniel Pixiades

Daniel Pixiades

Do literárneho neba odišiel mnohostranný autor Daniel Pixiades (5. 7. 1931, Kysáč, Juhoslávia – 30. 3. 2024, Thunder Bay, Kanada).
Publikoval v slovenčine, srbčine, chorvátčine a čiernohorskom variante srbčiny. Popri viacerých zbierkach poézie napísal aj prózy, eseje, memoáre a knihy pre detských čitateľov. Jeho tvorbu preložili do viacerých jazykov vrátane angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny a španielčiny.
Až do posledných dní svojho vysokého veku prezentoval ukážky zo svojich diel v internetovom prostredí.

Daniel Pixiades: Časy

Toto je iba vzdor vlastnému veku..!
V splietaní svetla a chcenia, ruky sú tu
vždy prítomné, vždycky iba ony bdejú
a vládnu v nadšení a žiali.
V smiechu a plači.
Je to dennodenný odlet a prílet vtákov,
štipka radosti ale aj bôľu,
keď sa nachýliš nad vodu, trávu
a svoj hlas.
V nábehu chvíle tvárou padáš
na rodnú hrudu,
a nechápavo si cudzí tu i tam.
Večný cudzinec všade kde prídeš
a všade kde dlhšie až dlho zostaneš…

(Zo zbierky Zbrázdené nebo, zdroj)

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Návrat hore