O najhlbších psychologických príčinách globálnej krízy Západu (aj Slovenska)

V našej ústave je len jedna zmienka, že štátna moc pochádza od občanov, teda občania by mali mať posvätnú suverenitu nadradenú suverenite moci. Lenže v realite je slovo „občania“ prázdny a bezmocný pojem. Prejavuje sa to aj na tom, ako sa moc chová k referendám a k voľbám.