Ilustračný obrázok: Pixabay

Nedávno ma zaujal jeden z názorov, v ktorom bolo uvedené, že budovanie komunizmu zmietol evolučný tlak, keď ten nestačil kapitalizmu. S podobnými názormi o tom, že kapitalizmus ako vyspelejší systém, vďaka svojim hodnotám porazil komunizmus, som sa stretla už viac krát a dnes chcem pripomenúť v čom spočíva „evolučný tlak“ kapitalizmu, aj keď tejto téme som sa venovala už viackrát.
Znova chcem pripomenúť históriu toho, ako sa snažil kapitalizmus poraziť rodiace sa budovanie sociálne spravodlivejšej spoločnosti, ktorá je dnes všeobecne nazývaná komunistickým totalitným režimom.


Jedným z najzávažnejších „evolučných tlakov“, kapitalizmu bol zrod nacizmu a fašizmu v Nemecku, ktorý bol založený na nenávisti voči komunistom a ľavičiarom, keď reálne hrozilo „nebezpečie“, že moc v Nemecku prevezme Komunistická strana. Ako to všetko skončilo vieme. Otvorená nenávisť kapitalizmu voči komunizmu priniesla jednu z najničivejších vojen v histórii, ale aj tak nezabránila šíreniu ľavicových ideí v Európe, aj keď bola podporovaná a veľmi štedro dotovaná predstaviteľmi kapitalistickej spoločnosti.
Ďalším z „evolučných tlakov“ bol napríklad aj Mccarthizmus v USA, ktorý prenasledoval ľudí s ľavicovým presvedčením, alebo si môžeme pripomenúť celé desaťročia trvajúci konflikt s Kubou.
Aj keď u nás na Slovensku „evolučný tlak“ kapitalizmu prebehol, dalo by sa povedať mierovou cestou, všetky postsocialistické štáty a aj ten náš, ostali vyrabované ako po vojne.
Inou kapitolou bolo pôsobenie „evolučného tlaku“ v Líbyi… Rozbitá krajina, zničená ekonomika, mŕtvi nevinní ľudia a vražda “nenávideného diktátora“ v tak povediac priamom prenose.
Použiť podobný scenár sa snažil „evolučný tlak“ kapitalizmu vo Venezuele.
Všade tam, kde kapitalizmus a jeho predstavitelia vidia hrozbu pre svoj režim, používajú tento „evolučný tlak“ v podobe vojnového násilia, prevratov, ničenia, vraždenia, korumpovania a kupovania si vhodných ľudí, ktorí dokážu vykonávať špinavú prácu za nich.


V názore, ktorý som použila ako podklad tohto môjho zamyslenia, bola ešte jedna zaujímavá myšlienka a to, že evolúcia nepozná spravodlivosť. V skutočnosti bola touto myšlienkou podstata toho, akým spôsobom je vyvíjaný „evolučný tlak“ kapitalizmu vo svete. Ale aj to, že napriek všetkej snahe tomu, sa kapitalizmu nepodarilo globálne zničiť budovanie iných systémov, ktoré sa začínajú budovať na odlišných hodnotách.
Veľmi veľa toho napovedá, že v Európe kapitalizmus napokon môže podľahnúť sám svojmu vlastnému „evolučnému tlaku“, ktorý vyvíjajú na vlastných obyvateľov predstavitelia liberálnej demokracie. A to nielen politikou odtrhnutou od reality bežných ľudí, či slepou službou Mamonu, ale najmä vlastným „humanizmom“, ktorým chcú obohatiť európsku civilizáciu a spoločnosť napríklad aj o „evolučný tlak“ Islamu v jeho najradikálnejšej podobe.
Už aj samotný Dalajláma pred rokmi upozornil európskych predstaviteľov, že utečencom je potrebné pomáhať, ale Európa patrí jej obyvateľom a nie migrantom z moslimského sveta či Afriky.
„Evolučný tlak“ Islamu bude rovnako nespravodlivý ako je ten kapitalistický a podľa správ z celej Európy vieme, akým obohatením bude pre jej obyvateľov.

Inú formu „evolučného tlaku“ kapitalizmu pocítili obyvatelia skoro celého sveta v podobe “covidovej pandémie”, ktorá sa prejavila násilným porušovaním základných ľudských práv, pošliapavaním ľudskej dôstojnosti a zavádzaním totalitného systému pomocou diktatúry reštrikčných opatrení.

Dlhodobá snaha o vyvolanie vojnového konflitu s Ruskom, je tiež „evolučný tlak“ kapitalizmu, ktorým sa mal oddialiť jeho pád a obrovská nielen finančná, ale najmä morálna kríza.

Denne vidíme, čo skutočne „evolučný tlak“ kapitalimu po sebe zanecháva… Obrovskú chudobu, beznádej a smútok v detských očiach a na druhej strane obrovské bohatstvo, zvrátený egoizmus a chamtivosť, neľudskosť…
Osobne si však myslím, že kapitalizmus nie je súčasťou evolúcie ľudstva, ale prejavom jeho samodeštrukcie a “návratom na stromy”…

Devana

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prosím, odpovedzte: + 40 = 50

Scroll to Top