výstava Trianon v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš – otvorenie výstavy o Trianone

Aktualita – reportáž

V sobotu 6. 11 2021
v Dome Matice slovenskej
v Liptovskom Mikuláši
na Nábreží Dr. A. Stodolu
bola sprístupnená výstava
Trianonská mierová zmluva 1920,
Versaillský systém
a Slovensko

Autorom výstavy je Matej Hanula
z Historického ústavu SAV,
výstavu zapožičalo OZ Osobnosti pod Bradlom.
Slávnosť otvorenia výstavy sa konala v Dome Matice slovenskej v sobotu od 10:30
(so zohľadnením platných opatrení)

Účastníkov privítal p. Peter Vrlík
z Domu Matice slovenskej
P. Milan Stromko
zarecitoval slávnostnú báseň
Podpisy do pamätnej knihy
P. Kvetoslava Staroňová zo Spoločnosti
M. R. Štefánika prečítala úryvok zo spomienok Štefana Osuského o momente podpisu mierovej zmluvy
Hlavný príhovor v mene autora Mateja Hanulu predniesol p. Peter Bzdúch, publicista a predseda Slovenskej Evanjelickej jednoty.

P. Bzdúch v pointe svojej reči upozornil na iróniu osudu a osobné zadosťučinenie Štefana Osuského, ktorý viedol československú delegáciu a podpisoval Trianonskú mierovú zmluvu. Za maďarskú stranu ako porazený proti nemu stál gróf Aponyi, kvôli ktorému kedysi Štefan Osuský, nesmel v Uhorsku doštudovať. Dôvodom bolo, že ako vyznamenaný študent patrične nezareagoval na slová grófa Aponyiho, ktorý bol vtedy ministrom školstva, že z neho vyrastie dobrý Maďar. Štefan Osuský napokon emigroval do USA, kde dokončil štúdium práva. P. Bzdúch svoju reč zakončil nedopovedanou odpoveďou Štefana Osuského: „Nie, pán gróf, vyrastie zo mňa dobrý Slovák.

Účasť bola kvôli hygienickým opatreniam obmedzená
O osudoch výstavy a iných osobnostiach spod Bradla porozprával člen OZ Osobnosti pod Bradlom p. Ján Repta
Ján Repta v rozhovore s Jaroslavom Bartánusom, predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
.

Na výstave je možnosť zakúpiť si knihu Trianon – triumf a katastrofa, ktorej autorom je Roman Holec.
Výstava bude dostupná verejnosti najmenej do konca novembra.

Organizátori výstavy:

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog.sk).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Čo si myslíte Vy?

Scroll to Top
%d blogerom sa páči toto: