Ilustračný obrázok: Pixabay

Atlantída…

Prvé informácie o  ostrove s vyspelou civilizáciou nájdeme v dielach Timaios a Kritias gréckeho filozofa Platóna. Platón píše o veľkolepom ostrove plnom bohatstva, chrámov  a silnej a prosperujúcej civilizácii. Civilizácii, ktorá bola technicky a technologicky vyspelá,  vlastnila veľkú armádu, obrovské množstvo ničivých zbraní a preto zatúžila po ešte väčšej moci. Civilizácii, ktorá bola spupná a pyšná a preto sa ju bohovia rozhodli potrestať. Civilizácii, ktorá bola  podľa legendy zničená za jeden deň a noc, keď mesto aj s ľuďmi  zasiahlo obrovské zemetrasenie a všetka tá  svetská nádhera a ľudská pýcha  boli zaplavené obrovskou povodňou a pohltené bažinou zabudnutia.

V súčasnosti  množstvo bádateľov hľadá bájnu Platónovu Atlandídu. Niektorí ju hľadajú na ostrove Santorín , iní zasa v Španielsku, južnej Amerike, či dokonca v Oku Sahary a niektorí veria, že podľa legendy to mohla byť kozmická loď s ľuďmi, ktorí prišli kolonizovať  Zem.

 Veľa ľudí si myslí, že Atlandída je mýtom  o potrestaní chamtivosti, spupnosti a pýchy.

Aká je pravda o stratenej civilizácii Atlantídy  nevie doteraz nikto, napriek  dlhodobému vedeckému aj nevedeckému pátraniu. Napriek tomu, je v mýtoch a legendách o Atlantíde veľká paralela s „vyspelou západnou civilizáciou“, ktorá je takisto technicky a technologicky veľmi vyspelá.

Žiaľ táto civilizácia je postavená základoch chamtivosti a spupnosti. Jej hlavným božstvom je boh „Mamon“ a existenčnou filozofiou „Zisk za každú cenu“.

Západná civilizácia, ktorá je presvedčená a svojej vyspelosti a nadradenosti nad ostanými povýšila svoje božstvo a filozofiu nad všetky ostané etické princípy a morálne  hodnoty, ktoré by mali byť základnými kameňmi a piliermi spoločnosti.

A práve kult boha  Mamona a filozofia „Zisku za každú cenu“, ktorí majú v celom Západnom svete množstvo prívržencov a ochotných sluhov a poskokov,  rozpútali  nové vojnové šialenstvo vo svete.  Pretože chamtivosť  elít „vyspelej západnej spoločnosti“  je príčinou všetkých ničivých vojen,  ktoré viedli posledných viac ako sto rokov.

Diktatúru a tyraniu nazvali  demokraciou a slobodou a pod týmito  sprofanovanými názvami vedú svoje „sväté vojny“ proti všetkým, ktorí vnímajú život a spoločnosť inak,  ako oni.

Vo svoje pýche a spupnosti povýšili techniku a technológie nad hodnotu života a nielen toho ľudského. V chamtivej honbe za novými zdrojmi  nerastného bohatstva sú ochotní vyvolávať vražednú nenávisť medzi národmi a ľuďmi. Zarábajú a bohatnú  na  utrpení miliárd nevinných ľudských obetí.

V súčasnosti je takou ich „svätou vojnou“ vojna proti Rusku a nenávidenému „diktátorovi Putinovi“. Lenže táto ich „svätá vojna“, je vojnou nielen  proti inému štátu, ale hlavne vojnou proti vlastnému obyvateľstvu. Rusko a prezident Putin sú iba zámienkou na rozpútanie bratovražedných konfliktov v štátoch „vyspelej západnej civilizácie“ a nastoleniu ďalších reštrikčných opatrení voči občanom jednotlivých štátov.

Sledujúc udalosti posledných týždňov vidím, ako  „vyspelú západnú civilizáciu“ ťahajú jej samozvané elity do čoraz hlbšieho morálneho bahna   chamtivosti, pýchy a konzumu. A ľudia, ktorí im veria sú pohlcovaní bažinou nenávisti  a neľudskosti.

Áno, „vyspelá západná civilizácia“, ktorá povýšila Mamon a Zisk za každú cenu nad hodnotu života, nad ľudskosť a duchovnú vyspelosť, sa stáva novodobou Atlantídou.  Aj táto civilizácia dovolila človeku, aby sa stal predátorom, ktorý zabíja vlastný druh pre potešenie a ukojenie vlastných nízkych pudov. Mediálnou manipuláciou a existenčným  vydieraním prinútila mnohých ľudí vzdať sa vlastnej dôstojnosti a ľudskosti a stať sa dobrovoľným otrokom po všetkých stránkach. A teraz sa snaží vlastnú sebadeštrukciu  a zánik ospravedlniť snahou  vyvolať najničivejší konflikt  v novodobých dejinách ľudstva.

Atlantídu podľa legendy potrestali  za jej pýchu a neľudskosť bohovia. Budú sa aj o súčasnej západnej civilizácii rozprávať  iba mýty a povesti? Alebo dokážeme na jej troskách, ktoré sa už nedajú zachrániť, postaviť  hodnotovo nový svet, o ktorom sníval aj Platón?

Devana

Slnovratovo 27. apríla 2022

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prosím, odpovedzte: ÷ 1 = 2

Scroll to Top