Knižný skvost po 30 rokoch (Pavol Janík)

Pavol Janík - Knižný skvost po 30 rokoch
http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 49 krajinách.

Žánrovú pestrosť skvelej knižnej mozaiky rozmanitých brilantných autorských príspevkov mnohostranného a mnohostrunného autora KARLA SÝSA VELBLOUD A MARIE S JEHŇÁTKEM (FUTURA, Praha 2021) predznamenáva vnútorné členenie publikovaných komponentov – Ptám se a odpovídám; Vernisáže a katalogy; Předslovy a doslovy; Z nepovinné četby; Invektivy a polemiky; Články krátke a kratší. Ako naznačuje typologický náčrt, prezentované literárne akrobacie Karla Sýsa boli pôvodne postupne uverejňované v širokom spektre periodických i neperiodických tlačovín (v intervale rokov 1985 až 1988).

Súborná knižná publikácia mala vyjsť v nakladateľstve Československý spisovatel v roku 1990, ale rozhodnutie staronového vedenia po 17. novembri 1989 okamžite zastavilo vydavateľský proces v pokročilom štúdiu prípravy a znemožnilo dielo vydať, čím oddialilo jeho cestu k čitateľom na dlhých 30 rokov. Aktuálny edičný projekt nakladateľstva Futura prináša záujemcom prenikavé autorské posolstvá, ktoré ani s odstupom troch desaťročí nestratili nič na svojej naliehavosti, práve naopak– vzhľadom na uplynulý historický kontext a súčasné spoločenské súradnice – vyznievajú čoraz nástojčivejšie.

.

Viem, že sa to nehodí, ale sotva sa môžem v uvedených súvislostiach vyhnúť vlastnej autorskej skúsenosti s mojou zbierkou básní a aforizmov Hurá, horí!, ktorá mala v roku 1989 vyjsť vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Napriek trom kladným lektorským posudkom rešpektovaných znalcov – Ľubomíra Feldeka, Tomáša Janovica a Andreja Ferka – začal rukopis po 17. novembri 1989 náhle meniť designovaných zodpovedných redaktorov, až sa napokon ocitol u mňa doma. Kniha vyšla v súkromnom vydavateľstve ATRAKT v roku 1991, pričom sa spomínané posudky zužitkovali ako doslovy a následne aj recenzie.

Vráťme sa však k jednému z najnovších publikačných prírastkov Karla Sýsa – profesionálne neúnavného, intelektuálne obdivuhodného a tvarovo invenčného autora desiatok vynikajúcich knižných titulov. V jeho podmanivom edičnom kaleidoskope sa zračia kľúčové črty myšlienkových vzopätí a literárnej nenapodobiteľnosti tvorcu, ktorému nie sú ľahostajné osudy každej ľudskej bytosti a celkový vývoj civilizačného smerovania. Karel Sýs podniká hlboké psychologické a sociologické sondy pod povrch individuálneho i kolektívneho bytia. Vďaka nim obohacuje vnímateľov jedinečnými duchovnými impulzmi a univerzálnymi kreatívnymi hodnotami.


Návrat hore