Neraz som sa vyjadril k podstatným atribútom bestsellerov amerického spisovateľa Daniela Silvu – nielen vo vzťahu k dielam venovaných geniálnemu reštaurátorovi a legendárnemu izraelskému agentovi Gabrielovi Allonovi, ale aj k autorovmu debutu The Unlikely Spy (Nepravdepodobný špión, 1996), ktorý vyšiel v slovenčine pod názvom Prísne tajné (2011). Už medzi jedinečnou prvotinou a na ňu nenadväzujúcou sériou románov je taký výrazný rozdiel v rozsahu a najmä kvalite, že si vzhľadom na praktiky globálneho zábavného priemyslu možno položiť legitímnu otázku, či pod literárne etablovaným menom kreatívne pôsobí len jedna osoba, alebo ide o kolektívny pseudonym, teda o obchodnú značku.
 
Prezentovanú domnienku potvrdzuje aj zatiaľ najnovšia kniha Portrét neznámej ženy (2022, originál tiež 2022). Predchádzajúce hodnotovo rozkolísané artefakty sa totiž čoraz väčšmi ponášali na propagandu vzdialenú geopolitickým reáliám, kým čerstvý prírastok sa dôsledne vyhýba veľmocenským problémom v oblasti medzinárodných vzťahov a úzkostlivo sa obmedzuje výlučne na tému kriminálneho zhotovovania falzifikátov výtvarných diel, ich pokútneho predaja a ďalších foriem podvodov spojených s finančnými a bankovými operáciami. Nikoho iste neprekvapuje, že osoby a inštitúcie, ktoré majú garantovať pravosť umeleckých diel, sa na tejto nekalej činnosti podieľajú.
 
Najmä v súvislosti so slovenskou verziou si nemôžem odpustiť niekoľko výhrad či skôr prekladateľských perličiek. Začnime – povedzme – tým, že v slovenskej verzii zostalo nepreložené označenie public elementary school, hoci ide o obyčajnú verejnú základnú školu v Benátkach – práve v porovnaní s množstvom tamojších medzinárodných súkromných škôl. Zvláštne znie spojenie najslávnejší špión na svete – nielen preto, že úspešní špióni nie sú verejne známi, ale aj preto že skôr narodeným formulácia pripomína slogan sovietsky trpaslík najväčší na svete. Zaujala ma aj fráza falošný falzifikát. Svoje čaro má aj zmienka o mužovi, ktorý dodával zbrane contras a kokaín kartelom, hoci v skutočnosti iste kartely dodávajú drogy z Latinskej Ameriky do USA, nie naopak.
 
Aby som doplnil obraz pravdepodobne najmenej vydarenej knihy Daniela Silvu, tak spomeniem aj to, že Gabriel Allon na Korzike po rokoch komunikuje so vševediacou veštkyňou. Tento neorganický a nezmyselný motív paranormálnych javov sa už objavil v niektorých predchádzajúcich knihách autora a prakticky mení žáner špionážneho románu, ktorého autorom je bývalý seriózny zahraničnopolitický žurnalista. Dajme však voľný priechod udalostiam, na ktoré aj tak nemáme vplyv. Obchod s falzifikátmi bude naďalej prosperovať. Pokračuje i mašinéria komerčnej literatúry a už 18. 7. 2023 vyjde autorova novinka Collector, v ktorej Gabriel Allon zachráni svet pred zničujúcim konfliktom Západu a Ruska.

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 48 krajinách.

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Scroll to Top