Jaká je skutečná kondice ruské ekonomiky

Obrázok od Taylor Harding z Pixabay

Pavel Rjabov – Spydell finance  
 
Která odvětví/odvětví stabilizují ruskou ekonomiku a které segmenty jsou nejzranitelnější?
 
Podle Rosstatu se (ruská) ekonomika v roce 2022 propadla o 2,1 % (údaje potvrzeny). Pokud měříme HDP podle hrubé přidané hodnoty, připadá na čisté daně za rok mínus 0,8 p.b. a na hrubou přidanou hodnotu průmyslu mínus 1,3 p.b., což dohromady činí mínus 2,1 %.
 
Od roku 2010 klesla hrubá přidaná hodnota Ruska pouze dvakrát – minus 1,5 % v roce 2015 a minus 2,2 % v roce 2020, tj. výsledek pro rok 2022 (minus 1,3 %) je lepší než kterákoli z krizí za posledních 20 let.
 
Klíčovou otázkou nyní je, z čeho se tvořilo oněch “minus 1,3 %”? Pokud rozložíme strukturu ruské ekonomiky (s přihlédnutím k meziroční změně a váze průmyslu v ekonomice), vyjde nám následující rozložení:
 
8 klesajících odvětví (váha 40,7 % ve struktuře ruské ekonomiky), dvě nulová (váha 5,5 %) a 10 rostoucích odvětví (53,8 % ekonomiky).
 
·        Velkoobchod a maloobchod přispěl zápornou hodnotou 1,61 p.b., tj. všechna ostatní odvětví ekonomiky pracovala v plusu 0,3 p.b. oproti roku 2021. V tomto smyslu je odpověď poměrně jednoduchá – ekonomika se v roce 2022 propadla výhradně kvůli obchodu.
·        Zpracovatelský průmysl má záporný příspěvek ve výši 0,36 p.b., přičemž výroba automobilů je v mínusu 0,25 p.b.
·        Profesní a vědecké činnosti – minus 0,23 p.b., kdežto výzkum, vývoj a marketing – minus 0,1 p.b.
·        Zdravotnictví – minus 0,12 p.b.
·        Doprava a skladování – minus 0,11 p.b., kde letecké a kosmické činnosti – minus 0,07 p.b.
 
A co stabilizuje ekonomiku?
 
·        Veřejná správa a vojenská bezpečnost – plus 0,29 p.b.
·        Zemědělství – plus 0,29 p.b.
·    Stavebnictví – plus 0,25 p.b., kde podle odhadů je výstavba na úkor státních prostředků plus 0,5-0,7 p.b., tj. soukromá výstavba je v hlubokém deficitu.
·        Peněžnictví a pojišťovnictví – plus 0,18 p.b. (podrobná analýza již dříve zde).
·        Správní a související služby – plus 0,05 p.b.
 
Přímý vliv vlády je zatím obtížné odhadnout, je však velmi významný.
 
Detail struktury ruské ekonomiky. Z nefinančních odvětví ruské ekonomiky, která nejsou přímo spojena se státem, vykazuje silný růst zemědělství (+6,7 % r/r) a stavebnictví (+5 % r/r).
 
V zemědělství je však růst spíše fragmentovaný – rekordní pokles těžby dřeva o 8,3 % (jeden z nejsilnějších za posledních 20 let) v důsledku propadu poptávky v dřevozpracujícím průmyslu a vývozu “kulatiny”.
 
Rybolov pokles o 3,1 %, ale rekordní růst rostlinné a živočišné výroby o 8,3 % (díky rekordní sklizni obilí), ale bez odpovědi, zda je započítána i sklizeň z Chersonské a Záporožské oblasti.
 
Ve stavebnictví dochází k prudkému přesunu k výstavbě infrastruktury na konto státu. Bytová výstavba v posledním půlroce záporným tempem (cca 10-12 % r/r), čtyřnásobný propad výstavby obchodních a zábavních center (minimum za 20 let), pokles v maloobchodních a kancelářských a komerčních nemovitostech.
 
Podle předběžných odhadů je soukromá výstavba v druhé polovině roku ve velmi silném minusu, veškerý růst pochází ze státních fondů a společností napojených na stát.
 
Zemědělství a stavebnictví jsou dva úspěšné příběhy Ruska v roce 2022.
 
Negativa:
·        Přetrvávající pokles v oblasti výzkumu a vývoje, který ruší jakékoli náznaky substituce dovozu.
 
·        Na straně průmyslu je největší propad ve výrobě automobilů (meziročně minus 45 %) a zpracování dřeva (minus 13 %).
 
·    Z 19 průmyslových odvětví bylo ziskových pouze 5, což představuje 2,64 % ekonomiky, zatímco průmysl, který se na ekonomice podílí 11,5 %, byl záporný.
 
Ze znalostně náročných odvětví jsou v plusu výroba farmaceutická s 8,5 % (od října v prudkém poklesu), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů s 2 % v plusu a výroba strojů a zařízení nezařazených do ostatních skupin s 1,3 % v plusu.
 
Poslední dvě jmenované skupiny těžily ze zakázek vojensko-průmyslového komplexu, jejich růst však nebyl nijak výrazný, což může svědčit buď o prudkém poklesu soukromých zakázek, nebo o nedostatečné výkonnosti vojensko-průmyslového komplexu, případně o jejím utajení.
 

Preklad: St. Hroch, 12. 4. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore