Hľadajme cestu z priepasti egoizmu a zla

Obrázok od Alanjvm z Pixabay

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Ľudstvo dnes konfrontujú najrôznejšie problémy, ktoré sa v ére globalizácie dotýkajú nás všetkých. Každý chce mať dobrý a ešte lepší životný štandard a podmienky. Týka sa to najmä materiálnej stránky ľudí.

Tento sen o lepšom a krajšom živote sa môže splniť iba malému percentu z bohatších krajín. Otázka však je, či sú títo ľudia naozaj šťastní, radostní, či prežívajú svoj život v plnosti.

Aj v bohatších krajinách však existujú chudobní ľudia bez prostriedkov a bez prístrešia. Chudobní vo svete sa stávajú ešte chudobnejší. Bohatých tiež pribúda, no tých je neporovnateľne menej. Človek by sa vo svojom živote samozrejme mal usilovať, aby zabezpečil seba i svoju rodinu z materiálnej stránky, ale zároveň by toto nemalo byť cieľom jeho života.

Stále platí, že nielen z chleba žije človek. Treba teda v sebe nájsť správny pomer medzi hľadaním pokladov ducha/srdca a materiálnym svetom. Keď sa človek cíti duchovne naplnený a šťastný, zisťuje, že dôraz na matériu slabne, že sa dokáže uskromniť a vyjsť s málom a tešiť sa z mála, že si viac všíma svet okolo seba a iných ľudí.

Lenže masové a sociálne médiá vytvárajú virtuálny svet, vzdialený od reality, a konfrontácia s realitou je bolestne krutá.

Myslím si, že láska je základnou hybnou silou sveta a bez nej nemôže byť nikto skutočne šťastný. Preto keď si každý z nás uvedomí, že je milovaný, viac sa otvorí a je ochotný meniť seba i svet okolo seba. Praktizovaná láska, to nie sú veľké slová a gestá, ale predovšetkým skutky, konkrétne nezištné činy, ktorými robíme šťastnými seba i iných. Tieto skutky by sa mali zamerať najmä na ľudí, ale aj na všetko živé okolo nás, teda aj na prírodu, ktorej sme súčasťou.

Ľudstvo si musí uvedomiť, že je súčasťou väčšieho celku, ktorý neslúži iba jemu za tento život, keď všetko treba vyčerpať a vysať, ale ktorý má dôvod pokračovať ďalej, v ďalšom čase. Našou základnou úlohou je hľadať cestu z priepasti egoizmu a ľahostajnosti, premáhať prítomné zlo láskou, ktorá spája dobrých ľudí a bude viesť k celkovému oslabeniu zla.

Zlo je dôsledkom našej vlastnej ľahostajnosti a nedostatku lásky. Je v našich silách zabrániť mu, aby nedostávalo toľko priestoru.
Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

Obrázok od dlsd cgl z Pixabay

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Keď sa hovorí o dobre a zle, vždy sa nájde dosť spochybňovačov, ktorí tieto pojmy relativizujú a devalvujú. Tomuto prístupu pomáha prevládajúca ideológia liberálneho sebectva a kultúra postmodernizmu, ktorá rozvrátila všetky doterajšie európske hodnotové systémy.

Kompas dobra a zla však vnímavý človek nájde priamo v sebe. Keď si ako pomôcku zoberieme Maslowovu pyramídu potrieb, tak človek vie približne odhadnúť, na ktoré „poschodie“ potrieb venuje väčšinu svojej životnej energie. V tejto predstave je „dobrom“ smer nahor a všetko, čo nás pozdvihuje k „vyšším poschodiam“ znamená pre rozvoj našej osobnosti dobro. Analogicky, čo nás zráža smerom dolu, je zlo.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore