História varuje: masívna migrácia dokáže rozvrátiť civilizáciu

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Youtubový kanál Get.factual uverejnil asi pred mesiacom zaujímavé video (dolu) o kolapse civilizácií na Blízkom východe na konci bronzovej doby. História nás môže o mnohom poučiť, ak sme jej posolstvám otvorení.

Bronzová doba trvala približne od 4. storočia pred našim letopočtom do konca druhého storočia pred našim letopočtom. V tomto období, najmä z oblasti dnešného Grécka a Blízkeho východu, už existovali pokročilé civilizácie s mestskými štátmi, veľkými armádami, diaľkovým obchodom a významnými centrami vzdelanosti. Histórii je známa najmä Egyptská ríša, ríša Chetitov, Mykénska kultúra na Peloponéze a Minojská na Kréte.

Všetky tieto ríše a kultúry boli stabilné, vysoko rozvinuté a vyvíjali sa relatívne harmonicky. No pomerne v krátkom historickom období medzi rokmi 1200 – 1100 p.n.l. všetky zanikli. Historici toto obdobie nazvali kolapsom bronzovej doby a po zániku týchto civilizácií nasledovalo niekoľko storočí „doby temna“ – to treba chápať skôr obrazne kvôli tomu, že po ľudskej spoločnosti z tohto obdobia ostalo relatívne oveľa menej hmotných a historických pamiatok a vedci vedia veľmi málo o tom, ako sa vyvíjala. Je pravdepodobné, že vtedy neexistovali, na rozdiel od predchádzajúcich storočí, žiadne väčšie štátne útvary, ktoré by v histórii zanechali svoju stopu.

Príčiny kolapsu rozvinutých civilizácií boli dlho pre historikov záhadou, hoci sa v tomto období vyskytlo viacero prírodných katastrof, vrátane lokálnej zmeny klímy, žiadna z nich nebola natoľko silným faktorom, aby si s ňou vtedajšie civilizácie nedokázali poradiť.

Nižšie uvedené video popisuje nálezy na pobreží Sýrie, kde bolo objavené dávnoveké mesto Ugarit. V bronzovej dobe bolo prosperujúcim veľkým mestom s obchodnými kontaktami v celom vtedy známom svete a zaniklo práve v období kolapsu bronzovej doby. Podľa archeologických nálezov bol bezprostrednou príčinou nájazd útočníkov, po ktorom všetci obyvatelia ušli bez toho, aby si stihli so sebou zobrať majetok, a nikdy sa už nevrátili. Z dejepisu, a napríklad aj z biblických zdrojov, vieme o „morských národoch“, ktoré prišli do oblasti dnešného Grécka a Blízkeho východu a zničili celý rad veľkých miest. Bolo však záhadou, kto sú tieto morské národy a odkiaľ prišli.

Rozsiahlou analýzou archeologického materiálu, štúdiom kostier a genetickou analýzou dostupnej DNA sa zistilo, že niektorí zástupcovia týchto morských národov pochádzali z pomerne ďalekých oblastí – z dnešného južného Talianska a dnešného Španielska. Ich „nájazdy“ boli opakované a trvali niekoľko desaťročí. Podľa dostupných dokladov sa nepodobali nájazdom Vikingov z vrcholného stredoveku, lebo po rozvrátení miest a zisku koristi sa nevracali späť do svojich pôvodných sídlisk. Dokonca už pri príchode, pred samotným útokom na mesto, ich sprevádzali celé rodiny – ženy aj deti.

Pravdepodobne aj pod dojmom našej aktuálnej reality dnes historici vysvetľujú „morské národy“ ako nehomogénnu zmes rôznych kmeňov a skupín, ktorá bola vlastne migráciou z tých častí Európy, kde sa prudko zhoršili podmienky na život, do oblastí, o ktorých sa vtedy vedelo, že sú bohaté a prekvitajúce.

Podobných príkladov z histórie, kedy migrácia rozvrátila pôvodnú civilizáciu/kultúru a nahradila ju novou, nie nutne vyspelejšou, poznáme celý rad. Kvôli ilustrácii spomeniem aspoň Rímsku ríšu a celú Ameriku. Dnešní Američania migráciu vynášajú do nebies ako zázračný prostriedok, ktorý vytvoril ich „nation“, ale je fakt, že pôvodné kultúry rozvrátila.
No s trochou nadhľadu môžeme povedať, že aj naši predkovia mali so zhubným vplyvom migrácie svoje neblahé skúsenosti. Či už šlo o Avarov, Hunov, alebo napokon stepných jazdcov na malých škaredých koníkoch, ktorí neskôr prispeli ku vzniku Uhorska.

Verím, že isté poučenie ste si už sformulovali, záverom preto upozorním na niečo iné – je zaujímavé, ako veľmi sa do historických teórií a naratívov premieta bezprostredná skúsenosť ľudí, ktorí tieto teórie formulujú. Zdá sa, že je ťažké predstaviť si reálie, o ktorých historik vôbec nič nevie, len z archeologických nálezov a stručných písomných zmienok.
Preto sa prestávam čudovať, ako často sa ukáže, že „všetko bolo inak“ a predchádzajúce teórie a vysvetlenia nezodpovedajú nejakým novým zisteniam.

Hlavný zdroj:

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore