Dominuje kult mladosti, krásy a úspešnosti

Obrázok od Gerd Altmann z Pixabay

old, youth, contrast

Dominuje kult mladosti, kult krásy a kult úspešnosti. Je to akási moderná posvätná trojica, ktorá však môže ľahko pominúť. Netreba sa spoliehať len na ňu. Spoločnosť by mala premýšľať aj iným spôsobom, pretože toto má nepriaznivý vplyv na budúcnosť všetkých. Jednoznačne a neodvolateľne, svet si pýta mladých.

Vnímam to tak, že svet nám jednoducho nechce dovoliť prirodzene starnúť, prirodzene odovzdávať skúsenosti, či už profesijné, alebo životné. Mladosť a hneď staroba. Identifikujem sa s názorom, že nič medzi tým, akoby neexistovalo. Akýsi plynulý prechod z jednej životnej etapy do druhej. Pohybujeme sa teda v extrémoch.

A nedokážeme prepojiť čas mladosti s potrebným úsekom ľudskej zrelosti, produktivity, zmúdrenia až do veku ľudskej jesene.
A tak panický strach zo starnutia, osamotenia, bezvládnosti, bezmocnosti, chorôb, slabosti, smrti premietame len do roviny úvah nad domovmi dôchodcov, sociálnymi zariadeniami, opatrovateľskými a ošetrovateľskými službami pre seniorov. Nikto z nás predsa nechce byť starý, odkázaný na pomoc. Naše postoje k priebehu života sú čoraz viac absurdné.

Ako človek, ktorý pracoval v oblasti sociálnej gerontológie si často kladiem otázku do akej miery kult mladosti vytesnil z našich predstáv o živote – reálny úsek, akým je vek starnutia, vek staroby. Kritéria mladosti a kritéria staroby sa v posledných desaťročiach výrazne zmenili. Obal nášho ľudského tela sa jednoducho stáva vďačným predmetom farmaceutického, kozmetického a reklamného priemyslu.

Budujme si identitu nie vôkol nášho vzhľadu. Pretože seba obraz nie je len o tom, ako aktuálne vyzeráme, ale aj o tom ako myslíme a cítime. Imidž je mocný, ale často prázdny. Hra na mladosť s nekonečnou sériou omladzujúcich prostriedkov je novodobým fenoménom, posadnutosťou. Bohužiaľ obsah, ukrývajúci našu dušu, srdce, myseľ, pamäť, životnú múdrosť, skúsenosť nikoho nezaujíma. Neznepokojuje. Nie je predsa objektom reklamy a obchodu.
 
Ako mi napísali priatelia z katedry genetiky: „Vnímate to správne; pokusy o rejuvenáciu (u živočíchov) zatiaľ priniesli iba veľmi rozpačité výsledky. O to dôležitejšie je mladých ľudí presviedčať, aby naplno – a k všeobecnému prospechu – využili obdobie, ktoré je stále neopakovateľné.“

Dušan Piršel

Dodatok Mariána Moravčíka:

Všimnite si, v akom duchu sa tvorí reklama v masových komunikačných prostriedkoch. Takmer všetky jej posolstvá sú adresované na mentálnu úroveň adolescencie a neukončenej puberty. Postupne to prešlo aj do politickej reklamy a nazývajú to populizmom. Vec je tá, že tí, čo bohatnú zo systému, nás potrebujú čo najdlhšie udržať v tomto stave mentálnej nezrelosti.

Úplne súhlasím s názorom genetikov. O našom biologickom veku nerozhoduje názor. Mladosť má presne vymeranú biologickú dobu a treba ju využiť, lebo už sa nebude dať vrátiť.

A rovnako treba využiť aj obdobie zrelosti.
Aby si človek v starobe nemusel povedať: „Tak rýchlo ten život prešiel, a nič som nestihol“.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore