Dominance Západu končí

Ilustračný obrázok: flickr

Alexander Losev              
 
Tématem další z besed, k níž si Dmitrij Kulikov na stanici „Vesti.fm“, tentokráte ve formátu videokonference, pozval finančníka  a politického analytika Alexandra Loseva*) byl summit G-7 v Hirošimě a co z něj plyne … Již tradičně omezuji překlad na Losevovy odpovědi  – pozn. překl.
 
Generální tajemník OSN Guterres se v tomto týdnu vyjádřil, že Brettonwoodský systém už ničemu neodpovídá, je zastaralý, nefunkční a nespravedlivý …
 
Ano, je to tak, ale to jsme věděli i bez něj. Začněme ale domácími zprávami: – o tomto víkendu proběhlo v okolí Moskvy 31. shromáždění Rady pro zahraniční a obrannou politiku, jejímž jsem členem, vystupoval tam mj. šéf našeho zamini Sergej Lavrov, a podstatná část jeho vystoupení šla do médií. Skoro všechna dílčí zasedání byla uzavřená, proto se s vámi mohu podělit jen o svůj dojem – a ten je neuvěřitelně příjemný. Jiné to bylo před rokem, kdy jsme nevěděli, co bude dál, a jak se budou události vyvíjet a neznali jsme reakci světa ani naší státní moci, a navíc proběhla velmi nepříjemná jednání v Istambulu. Na této Radě jsem nabyl dojmu, že naše vítězství není za horama, že po tomto vítězství budeme součástí nového, multipolárního světa. Západ se všemi svými institucemi, včetně brettonwoodské, se svou dominancí končí a vpravit se do dosavadních schémat už nelze, protože je rozbili. My to vše budeme budovat nanovo.
 
Tématem zasedání bylo: „Sebeurčení v epicentru útoku, Rusko a  svět v zatáčce historie“. Znamená to, že jsme si už uvědomili, že vrátit se zpátky už nelze a máme před sebou vlastní, osobitou, cestu – a to pochopili naprosto všichni. Brzy si to uvědomí i naši protivníci a spojenci. Svět se štěpí a my stavíme svět nový. Této souvislosti se dotkneme i výroků Guterrese a G-7 v Hirošimě. Proč zrovna v Hirošimě? To je pokus o zúžení Overtonova okna … použití jaderné zbraně bylo strašné, ale teď už není? Místo toho, aby si připomněli japonskou dívku Sadako Sasaki, která při explozi ve věku dvou let byla asi 2 km od epicentra, aby ji nakonec zabila nemoc z ozáření, jejíž příznaky se u ní projevily po 9 letech. Dívenka ve víře v sílu staré pověsti o tom, že složení tisíce papírových jeřábků jí pomůže s uzdravením… složila jich ale jen asi 600 než po roce zemřela. Nyní se ukazuje, že Hirošima je pěkné město, kam je možno přivézt dokonce i klauny a jaderná válka není nic strašného? Takže Západ, nyní také považuje každý prostředek za vhodný k vítězství jako v roce 1945 Američané? Tedy i nyní na Ukrajině?
 
Oni používají Ukrajinu proti nám, až do jejího úplného zničení. Podle expertních dat tam zůstalo kolem 18 milionů lidí (pokles o 22 mil. od roku 2014 – pozn.překl.) díky velké emigraci – to je méně než v Rumunsku. Krom toho naši protivníci už říkají, že se Rusko příliš rychle na válčišti učí a ty tanky, kterým se smáli (T-65, T-62), se ukázaly ze zakrytých pozic v tom nejlepším světle svou palebnou silou, třebaže jsou generačně 60 let staré – překvapivý objev, že? Dále konstatují, že Rusko snížilo spotřebu granátů díky efektivnější palbě. Dále, že Ukrajina začíná, díky radioelektronickým zbraním, ztrácet drony – 10 000 dronů za 9 měsíců. Oni už připravují půdu pro to, že Ukrajina nevyhraje a nás tlačí do dost dlouhého příměří a do života ve světě, po integraci zbytků Ukrajiny. Dochází k pochopení, že multipolarita je přirozeným stavem světa. Hirošimské pokusy o sjednocení světa proti Rusku, obrácení spojeného Jihu proti Rusku a Číně, vypadaly velmi směšně.
 
Takže i u nás dochází k pochopení, že budujeme nový svět, novou vlastní civilizaci – což je celostní systém schopný rozvoje, s celou řadou vzájemně se propojujících sfér (kulturní, vědecká, ekonomická, technologická..), a čím silnější budou, tím pevnější bude naše civilizace a tím těžší bude nás porazit. Civilizace je navíc otevřená a nemá hranice. My máme prostor, v němž budujeme mnohonárodní civilizaci, kterou jsme připraveni rozvíjet a bránit.
Kritizovali jsme vládu za nedostatečné investice do vědy a kvůli řadě ekonomických věcí, ale vše se velmi rychle mění k lepšímu. Ve vědě i v obraně. Loňský 24. únor se stal bodem obratu v historii a všichni, kdo přijímají rozhodnutí, nebo jsou vtaženi do politiky a formování strategie, ti všichni chápou, že je třeba se udržet, že naši bojovníci na frontě dělají velkou věc. Máme před sebou ještě složitý boj s oním Západem, kterému dojdou v blízké budoucnosti Ukrajinci, a válku brzy skončí. A my, společně s těmi, koho oni považují za Globální Jih budeme stavět nový svět.  
Naše vítězství a přízrak defaultu visící nad USA a vstupu do recese Západ děsí. Zatím sice mají jakýsi záchranný padák v podobě nahromaděného peněžního polštáře, ale ten rychle taje. Tady se nabízí citace z Dostojevského románu „Uražení a ponížení“ … – čím hůř, tím lépe – čím hůře bude našim nepřátelům, a čím rychleji dosáhneme cílů SVO, tím snáz se nám bude stavět onen multipolární svět…
 
Když se vrátím k 31. zasedání Rady pro zahraniční a obrannou politiku – jestliže říkáme, že u nás probíhá společenská konsolidace a Rusko se cítí být civilizací, tak budoucnost musí být taková, aby v se v ní dobře žilo, byla bezpečná. Nehovořím o „obrazu budoucnosti“ – to je jedovatý pojem používaný západními plánovači, stejně jako kdysi Římský klub pojem „stabilní rozvoj“ zneužil k zadržení rozvoje planety. My nepotřebujeme mít jakýsi obraz nakreslený kýmsi jiným, který nás povede. Západ směřuje k totalitarizmu, k diktatuře, potlačení odlišných myšlenek a tempem transformace překonává to, co se dělo před 2.světovou válkou.
Jak jsem pochopil, máme před sebou řadu velkých projektů, z nichž první je poražení Západu v SVO, dále je integrace území, lidí, výrob, atd., paralelně s rozvojem regionů.
 
Čína zakázala prodej svých chipů Americe a ta protestuje proti omezování trhu …
 
Oni Američané a Britové sami konstatují, že politika, prováděná dnes Bidenovou administrativou, je nanejvýš destruktivní. Americká Rada pro mezinárodní vztahy, založená Rotshildy, minulý týden konstatovala, že je to velmi špatné rozuzlení a že soupeření začíná pro Západ z velmi nebezpečné vývojové fáze. Zatímco v minulé studené válce 20. století bylo vše jasné, dva soupeřící bloky, které si uvnitř samy vytvářely technologie, velmi málo spolu kooperovaly a konkurovaly si v zemích třetího světa, dnes je svět globalizovaný a není jediná země, která je schopna kompletně reprodukovat na svém území celý technologický řetěz vysokých technologií. Země, tak či onak, kooperují a v technologickém řetězci se nachází firmy a společnosti minimálně 20 zemí, ale spíš mnohem více, proto není ochota tnout do živého.
 
Pokud se tážeme, proč Čína, mající takovou sílu, neanektuje Taiwan, tak oni nemají proč spěchat, protože z globalizace čerpají nejvíce výhod (spolu s USA). Proto ČLR provádí rozumnou politiku a do živého neřeže. Bidenova administrativa se pokouší, ale se 40 % výrobců čipů, tak či onak kontrolovaných Američany, mohou ztratit čínský trh, což ale není 40 %, ale mnohem více. Křivka hodnoty se podobá písmenu „U“ – kde maximální zisk inkasují vlastníci standardů, intelektuálního vlastnictví (korporace USA) a ti, kteří to vše prodávají (USA a do značné míry Čína) zatímco ve fázi výroby je zisk podstatně nižší. Oni totiž chápou, že pokud ztratí 40 % čínského trhu, pak ztráty zisku mohou dosáhnout až 80 %. Tady je třeba obrovsky poděkovat Bidenovi a jeho administrativě, že tak pěkně zařízli to, co dělal Trump, že Trumpovi neumožnili udělat Ameriku znovu velkou… Připravili se tak o neobnovitelný zdroj – o čas. Nestíhají přesunout výrobu a vyrábět vše doma. Odsud pocházejí tak panická prohlášení – jakože vydají příkaz ke zpřetrhání spolupráce – ale tento příkaz je při té obrovské míře kooperace nesplnitelný.
Poroto se snaží křečovitě nalévat peníze do oblasti služeb a vytvářet tam pracovní místa (u nich podstatná část tvorby HDP) a tak čelí novému monstru (zmíněnému i v Hirošimě) tedy umělému intelektu, který – na rozdíl od sféry výroby – je schopen velmi rychle zaměnit lidi v odvětví služeb. A co s těmi nadbytečnými miliony lidí? No, a do toho všeho ještě konflikt s Čínou …
 
Číně je třeba uznat, že svůj program technologického vedení do roku 2035 realizuje velmi rychle. Argumenty G-7, že Čína zaostala a nikdy je nedohoní, v tomto světle neobstojí. A destruktivní rozuzlení pro ně nedopadne dobře, což oni chápou. Na druhé straně je politika a ta vyžaduje válku a zápach války v Hirošimě zůstal.
 
Co bude dál?
 
Dál se skutečně budeme rozcházet na makroregiony, z nich jeden vytvoří Rusko v kooperaci s dalšími. Rusko se nestane surovinovým přívěskem Číny, protože to, co se děje ve světě technologií a vědy, a to i u nás, svědčí o tom, že nám je přidělena velmi důležitá role v civilizačním rozvoji planety. Máme technologie, které nemá nikdo jiný na světě (jaderné, energetické, aerokosmické, programové produkty…). Hlavně máme mozky, lidi schopné vytvářet příjmy nikoli jen z ropy a plynu. My se nemůžeme stát světovou fabrikou jako Čína, ale můžeme se stát mj. světovým producentem programového vybavení.                   
 
Globální oteplování …
 
Oni se nějak stále nemohou té ideje zbavit. Teď přišli s novým argumentem – jak se ukazuje, globální oteplení je pasé a nyní hrozí El-Niňo*). Už i spočítali, že tento efekt přijde lidstvo na 3 biliony dolarů, což je srovnatelné s průměrnou světovou krizí. A tak nám vnucují nové klimatické téma a světové meteorologické služby a prognózisté tvrdí, že to bude ovlivňovat úplně všechno, protože nyní je díky tomuto jevu velmi horké počasí v jihovýchodní Asii, což vyvolalo zvýšení spotřeby energie. K hrůze evropských činovníků, kteří si mysleli, že už vyřešili problém levných energonosičů, a burzovními metodami srazili jejich ceny, najednou vidí, jak spotřeba a tím i ceny energonosičů v Jižní a Jihovýchodní Asii v důsledku působení tohoto jevu prudce rostou. Už se objevili experti tvrdící, že horko, které loni odebralo Evropě plyn z podzemních zásobníků, se letos vrátí, odebere Evropě zásoby, s nimiž počítala pro další topnou sezónu a učiní plynový trh konkurentnějším a dražším pro ty, kteří se příliš nechali unést globálním oteplováním a „Zeleným programem“.
 
A do toho přicházejí zprávy, že americká těžba břidličných plynů prošla vrcholem a klesá. Jde o lesní požáry v Kanadě, s jejími ložisky břidlicové ropy a plynu.
V této situaci chápeme, že opozice zemí „zlaté miliardy“ a zbytku světa se 7 miliardami lidí vypadá podobně jako opozice Ukrajiny s jejími 18 miliony lidí a Ruska. A pokud Západ stojí před dluhovou a hospodářskou krizí, tak jeho podpora brzy skončí.
 
Východiskem ze situace je koupit si čas, protože čas je v tomto případě nejcennějším zdrojem. Naším rizikem je, že nám podsunou jakousi dohodu se Zelenským, že ho necháme, kde je, atd…. ale já, na základě toho, co jsem slyšel na Radě pro zahraniční a obrannou politiku RF jsem přesvědčen o tom, že na takovýto plán nikdo u nás nepřistoupí, protože by to byla smlouva s ďáblem, která by se nám následně velmi prodražila, a je to cesta, po nějaké době, k velké válce. Takže nepropadejte panickým náladám, jakože teď vše vzdáme.      
My se právě nacházíme v unikátní situaci, kdy vykročením k vlastnímu civilizačnímu rozvoji a novému světu my, Čína, země BRICS a bohužel i naši protivníci, musíme pokračovat, protože zastavit se už nelze.
 
Je pravda, že jde o zápas na život a na smrt a v případě naší porážky nám je ta smrt chystána. Bohužel, je pravda, že jsme, na rozdíl od Západu, příliš slušní a bohužel, nebo bohudík, je necháme žít. Rudyard Kipling nás nazval rasovou anomálií bílého člověka, který nedobývá nová území ohněm a mečem, ale biblí a sekerou, kde bible je symbolem vzdělání a sekera symbolem budování. Oni budou ve světě, který budeme stavět my, Čína, BRICS atd.
 
*) Je to meteorologický jev, který se projevuje už tisíce let (první zápis o něm učinil Francesco Pissaro po přistání v Peru) a původně se vztahoval jen na slabé teplé oceánské proudění běžící na jih podél Equádoru a Peru kolem Vánoc. V současné době mají různé země různá kritéria pro stanovení toho, co událost El Niňo je časové rozpětí pro kategorizaci jevu se pohybuje od 3 měsíců po několik sezón, kladné odchylky teploty povrchu oceánu o 0,4 až 0,5°C. Dosud neexistuje shoda na tom, zda změna klimatu bude mít nějaký vliv na výskyt nebo trvání jevů El Niňo, protože průzkumy potvrzují že tyto jevy budou silnější, delší, kratší a slabší. – (zdroj Wikipedie)
 

Preklad: St. Hroch, 25. 5. 2023

Zdroje:

https://smotrim.ru/video/2618712

01:01:00 až  01:49:20

portrét St. Hroch

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore