Dněpr – kolosální přírodní katastrofa

Ilustračný obrázok: Wikimedia Commons

dneper v kremenčungu

Prof.Dmitrij Jevstafjev
 
V pořadu “Profesor hledí do světa” v nejnovějším vydání pořadu Solovjov Life se prof. Dmitrij Jevstafjev 11. června 2023 zamýšlí se svými hosty nad aktuálními událostmi ve světě.
 
Témat byla řada: Prohlášení důstojníka NATO, že útok VSU ukázal vynikající výcvik ruské armády. Oznámení Ramzana Kadyrova o vytvoření dvou nových pluků, Achmat Rusko a Achmat Čečensko. Prohlášení bývalého Kučmova (2.prezident UA) poradce Oleha Soskina, že ukrajinské ozbrojené síly by při protiútoku ztratí statisíce vojáků. Ukrajinský portál „Strana.ua“ informoval, že hudebníci z „Junketu“, kteří přijeli do Oděsy na koncert, byli odvedeni do války. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v červnu bylo naverbováno 13 500 lidí do kontraktní služby. Podle agentury AFP Macron vyzval Írán, aby přestal podporovat Rusko v ukrajinském konfliktu. Zpráva agentury TASS, že mobilizovaní ženisté VSU zanechávají neaktivované miny se vzkazy pro ruské ozbrojené síly. Tvrzení bývalého amerického zpravodajského důstojníka Scotta Rittera, že to byl Zelensky kdo nařídil vyhodit do povětří Kachovskou vodní elektrárnu kvůli upoutání pozornosti Západu.
 
Z celé té šíře velmi zajímavých témat jsem pro vás vybral posledně jmenované – a to proto, že nám otvírá důsledky, jimž se západní (tedy i tuzemská) média úzkostlivě vyhýbají. Zřejmě proto, že jde o kolosální zločin proti lidskosti, spáchaný kyjevským nacistickým režimem, podporovaným a možná i inspirovaným jeho zahraničními patrony a sponzory (mezi něž, bohužel, patří i naše i vaše republika). Z besedy k tomuto tématu s pozvaným kompetentním ekologickým expertem Maximem Andrejevičem Šingarkinem, jsem přeložil její podstatnou část. Upozorňuji, že vás nečeká příjemné čtení… (překl.)
 
J: Destrukce Kachovské přehrady musí znamenat obrovskou ekologickou škodu…
 
Š: Především je třeba si uvědomit, že to je 18 kubických kilometrů! Pokud bychom tu vodu brali jako pitnou – a ona se původně pitná voda z Dněpru brala – tak by toto množství vody celé lidstvo pilo po 3,5 roku. Když nám ukazují některé povodně v USA, v Číně, atd, tak je to voda, spadlá shora a nikoli na tak úzkou plochu. Takže je to ohromný rozsah. Za druhé nejde o nějaká pustá území, tady jde o minimálně milion lidí na obou březích. Navíc lidé žili maximálně blízko břehu – tedy v historicky maximálním dosahu povodní.
 
Zatím hovoříme o objemu stečené vody, tedy o škodách, které způsobí voda cestou pod přehradou. Ono ale je ještě samotná Kachovská vodní nádrž, která je nyní prakticky téměř prázdná. Dněpr se vrátil do původního koryta a kolem něj zůstaly plochy budoucích prašných útoků. To budou biologicky aktivní jíly, které budou roznášeny. A to je obrovské množství hmyzu. Totéž se bude dít po opadnutí vody i pod přehradou. Práce, jíž vykonala příroda díky rozbití hráze je takového rozsahu, jaký v tak krátké době lidstvo nezažilo.
 
J: Co to znamená …
 
·       Protože bylo zaplaveno mnoho osídlených míst, znamená to, že benzínky, sklady paliva, úložiště nebezpečných materiálů, vše, co souvisí s veterinou … takže máme co do činění s vyplavením nebezpečných biologických látek.
·       Plus – o tom se nemluvilo, ale je třeba chápat, že to je – my jsme kontrolovali v Chersonu americkou biologickou laboratoř, část materiálů jsme odtud odvezli pro účel mezinárodního zkoumání a následného vyšetřování činnosti USA v biologických laboratořích na území Ukrajiny. My jsme ale neodvezli všechny materiály, přinejmenším proto, že jejich převoz a manipulace s nimi byly nebezpečné, a tak tam zůstaly uloženy. Teď došlo k destrukci celého onoho objektu a ty patogeny nese voda po proudu směrem k řece Bug a celý tento nápor se bude pohybovat k Oděse a bude obsahovat krom jiného, všechny odpady kanalizačních vod, čistících stanic. Přitom například kanalizaci v Chersonu neopravovali od dob SSSR.
·       Všechny studny po obou březích budou muset být převrtány, protože byly stavěny na hladinu vody v přehradní nádrži. Takže, jste-li v té zóně, nejen že jste uprostřed bažiny zamořené komáry… A podotýkám, že Američané v laboratořích pracovali právě s infekcemi přenosnými hmyzem… Nedostanete se k pitné vodě, protože hladina klesla v průměru o 15 metrů.
·       Žijete vlastně uprostřed kanalizace – ale to ještě není vše. Kolem máte zbytky rozlitých ropných produktů, hrozících vznícením. Tak, jak začne okolí vysyschat, bude nebezpečí prachových bouří, které zvednou do vzduchu jedovatý smrad biologicky aktivního prachu. Zalít to vše opět vodou nelze, protože Kachovská vodní nádrže je až 6. vodní nádrže proti toku Dněpru jsou v rukou kyjevského režimu. Máme tedy území s milionem lidí v podmínkách ekologické katastrofy.
·       Proud vody ovšem spláchl úrodnou vrstvu půdy z plochy 500.000 hektarů a nanesl tam toxický jíl. Na této ploše se produkuje jídlo pro 2,5 milionů lidí ročně. A důsledky havárie počítáme na desítku let a pokud to přepočítáme na obyvatele Ukrajiny, tak se potravinová dávka jejích obyvatel snižuje o 10%. Znamená to, že u nás bud 2,5 milionů lidí bude hladovět, nebo 25 milionů lidí bude podvyživených – a to není přehnaný propočet. Dále berme v úvahu, že je to nejlepší černozem na světě.  
·       Záporožská jaderná elektrárna (ZJE). Ta byla záměrně postavena na břehu přehradního jezera, které jí zajišťovalo dostatek chladící vody. ZJE sice nepracuje (kdyby byla v provozu, byl by to kolosální problém), protože ji naši experti uvedli do klidu, s ohledem na časté útoky na ni se strany ukronacistů. Pět bloků bylo odstaveno do chladného režimu, se šestým jsou jisté potíže – protože tam je americké jaderné palivo a Američané kategoricky odmítají články vyjmout (s odvoláním na údajné technické tajemství). Tohoto jejich názoru se drží i MAAE, což je Rusko jako člen nuceno respektovat,  takže tam riziko trvá. Stávající voda, která na ZJE je, garantuje chlazení na 50 dní. I kdyby se cyklus podařilo prodloužit na 100 dní, tak do té doby (ani do roka či dvou) se nová hráz nepostaví a nádrž nezaplní. Jde o největší JE v Evropě.
 
(Dojde i k rozsáhlému zamoření vod Černého moře, které – s ohledem na směr proudění,  jako první zasáhne členy NATO Rumunsko, Bulharsko a Turecko, dále pak pobřeží Gruzie s námořní základnou USA a nakonec, samozřejmě pobřeží Ruska -pozn.překl.)
 
J: Takže, co tu máme?
 
Š: Nejlepší černozem světa se stala zónou největší ekologické katastrofy, 2,5 milionů lidí je ohroženo nedostatkem potravy – my ty lidi jistě nakrmíme, obilí máme dost, ale to bude chybět jinde. My budeme muset regenerovat tyto zemědělské plochy, vkládat tam minerální hnojiva atd., protože očistit fyzikálně to za dnešní úrovně technologií nejde – shrnout půdu z půlmilionu hektarů, zregenerovat ji někde a nahrnout zpět…?  Po dodání minerálních látek budou nastartovány speciální biologické cykly – bude se sít, ale ne sklízet, a to po několik let. Takže jsme, jako celá civilizace, ztratili 1% potravy (a to je obrovské množství), pro milion lidí jsme přišli o domy, města, vodu…
A čeká nás obrovská práce na obnově. Ale provádět ji v průběhu válečných operací a nebezpečí teroristických útoků – není možné! Takže k tomu, je třeba obnovit státní celistvost Ruska a získat zpět pod svou kontrolu území okupovaná kyjevskou juntou.
 
J: Jedno mi vysvětlete. Pustit na svoje území biolaboratoře, přičemž s naprosto zamlženými úkoly, odstřelit Kachovskou přehradu, použít ochuzený uran v munici, a navíc podivné zprávy o tom, že kvůli nedostatku paliva ze zahraničí, chtějí plyn těžit hydrokrakováním v Poltavské oblasti – ta je přece obilnicí! Nemáte pocit, že lidé, dnes vedoucí bývalou Ukrajinskou SSR, se k ní chovají jako k trofeji? Ke své zemi by se přece tak nechovali.
 
Š: Především musím říci, že Podněpří není jejich ale naše země, historická. To, že kyjevská junta s ní disponuje jako s trofejí, to je fakt, kvůli němuž se vede SVO. Protože oni se tak nezačali chovat včera. To oni se rozhodli chléb světa cestou manipulací, že ho nedostane nikdo. Přitom podstatnou část nejkvalitnějších polností prodali mezinárodní, především americkým investorům. Dobrodruzi v Kyjevě, kteří se manipulací dostali možnost mluvit jménem ukrajinského lidu – a tito potřebují udělat civilizaci vše nejhorší, jen aby ukázali měřítko svého významu. Obrazně řečeno: – nemůžeme udělat dobře, tak naprasíme víc než kdokoli jiný.
 
A když nyní probíráme záležitost s destrukcí Kachovské hydroelektrárny, říkáme současně, že v perspektivě je i destrukce Záporožské JE. Oni totiž, protože se už nemohou k ZJE dostat po vodě, zintenzivnili využívání dronů k náletům na ni, přeskupili se a pokouší se o obchvat a útok na ZJE od východu. Proč? Oni potřebují vyprovokovat jadernou havárii. To jsou jejich nástroje, stejně tak, jako když vyráběli granáty s radioaktivními materiály. Oni mají úkol, sebrat Ruské federaci kontrolu nad jadernými zbraněmi – to je hlavní úkol, který kyjevská junta řeší dnes prostřednictvím těchto operací. Zmínil jste granáty s ochuzeným uranem. Jejich použití bude znamenat další ekologickou katastrofu. Jediný takový granát způsobí zamoření 1 hektaru, jehož odmoření si vyžádá náklady kolem půl milionu dolarů. Takže to, co je připraveno, a čehož součástí je destrukce Kachovské přehradní nádrže, to je přeměna „chleba světa“ v jakési super zlo, v zónu katastrofy, do níž budeme muset sypat peníze a která nám bude přinášet ztráty. Protože na nás chtějí svalit vše negativní, co u nás dělali a s podporou, především zemí NATO si přisvojit jakýsi klíč k našemu vydírání. Jakože: – pokud neuděláte toto, tak my vám zničíme ještě další (nechci napovídat) – to je jediný jejich nástroj. Protože všichni rozumní, lidí na obou březích Dněpru, že my nemáme důvody k válce mezi sebou.
 
J: Vy jste přece měl velmi dobré styky v USA jak mezi ekology, tak mezi dalšími společensky aktivními lidmi. Chápou oni, koho jejich vláda podporuje na Ukrajině – juntu, která kráčí od jedné ekologické katastrofy k další – chápou ti Vaši přátelé, kolegové, čím to může skončit?
 
Nejdřív řeknu krátkou svoji historku: – v roce 2014 mně Naryškin*) vyslal do USA, abych jim, v pracovním pořádku, vysvětlil kroky Ruska v souvislosti s rozmístěním jaderných zbraní na Krymu. Sedli jsme si k jednání s mým protějškem, americkým generálem, a hned se stočila řeč na připojení Krymu. On se natáhl k parapetu a dostal odtud hrneček, na němž bylo azbukou napsáno „Krym je náš“. Zaujalo mě to, a on mě vyzval, abych se podíval zespodu na dno… – tam bylo napsáno Made in China… Oni velmi dobře vědí, že je Krym náš, Donbas je náš, stejně jako Oděsa, Kyjev. Oni jen nechápali, na co jsme tak dlouho čekali. No a když s nimi jednáte konkrétně vojenské otázky – v našem případě spojené se jadernými zbraněmi – hrajete prostě šachy, v nich nevyhráváte ani neprohráváte, jen si ukazujete potenciály. S tím, že naše potenciály se rovnají vašim a pokud si začneme odklízet figury, tak zůstanou – obrazně řečeno – jen nazí králové  .
 
A teď k přátelům. Poprvé jsem v USA byl na pozvání Roberta Kennedyho mladšího (chystá se kandidovat na prezidenta). Jsme stále přátelé, on se tou biologickou nákazou zabýval a bojoval proti ní daleko dříve, než jsme se dověděli o všech těch hrozbách a dokázal odhalit tu špínu kolem podvodu kolem koronaviru (dr. Faucci atd.). To, co my vnímáme jako biologickou válku, tedy koronavirová infekce, se připravovala 50 let – první kroky k přípravě této infekce byly provedeny v roce 1986. Tehdy ale fungoval ohromný mechanizmus zadržování a odmítání biologických válek. Ale jakmile skončil SSSR, prudce vystartovala dynamika výzkumu biologických zbraní v USA.
 
Paradox je ale v něčem jiném – jen naprostí fanatici se mohou spoléhat na to, že jestliže vypustí biologickou zbraň na nepřítele, jim se nic nestane. S kovidem se o to pokusili – a okamžitě se jim to vrátilo. Paradox je v tom, že dokonce i jaderná zbraň se od nepřítele vrací, zatímco biologická jakoby ani neodletěla. A Robert Kennedy, člověk, který toto chápe a který chápe, že my jsme na své zemi. Tyto paradoxy politici vysoké úrovně chápou a já ujišťuji, že ohromný počet Američanů, kteří je podporují, myslí v jistém smyslu stejně racionálně jako my. Nás by nikdy nenapadlo jet do Kalifornie a oddělovat ji od US – přinejmenším by to bylo neetické, jakkoli Rusové v San Franciscu vlastnili území daleko dřív, než se tam ocitli ti, kteří jsou dnes USA. Obdobně velké množství Američanů chápe, že od Karpat po Kamčatku neexistuje pro ruský a ukrajinský lid žádný rozpor. Takže pokud říkáme, že jsme s Ukrajinou jeden národ, neznamená to, že jim bereme Karpaty. Ale my jim dáváme Ural, západosibiřskou ropu, východní kovy – celou zemi až po Kamčatku a Sachalin. Je to tak, že ukrajinskému lidu banda podvodníků ukradla jeho zemi a my mu ji vracíme.
 
J: Tam je junta, která ničí dokonce i to málo, co jí po rozkradení země zbylo – dokonce i to…
 
To je ale pochopitelné, protože to jsou lidé, žijící v antisvětě. To jsou lidé s „opačným znaménkem“ – nebudeme si nadávat do strašidel, ale je třeba si uvědomit, že lidského je tam minimum. Snad jen vnějškově – a to ještě ne v kteroukoli hodinu – a možná v noci vycházejí na čertovských kopytech… My ale říkáme, že ve světě není jen ona „fasádní“ politika, kdy tam přijel bláznivý Biden se svým synem, kteří mimochodem právě ty laboratoře… – když takoví vystupují na fasádu a svolávají ty summity NATO, tak nezastupuji své národy skoro stejně jako kyjevská junta nepředstavuje ukrajinský národ. Miliony lidí nejenže jejich činnost neschvalují, ale považují ji za ostudnou, nepřijatelnou a nejsou ji ochotny podporovat ve svých zemích. Proto jsou v Americe lidé, kteří bojují jako Robert za zřejmou věc. Nemyslím si ale, že pokud by ser stalo, a on vyhrál volby, že bychom hned druhý den s Amerikou podepisovali smlouvu o spolupráci a věčném přátelství – to jistě ne. Ale vrátila by se racionálnost do vztahů, která by umožnila složit Puzzle po celé planetě, která je tak velká, že pro to, aby se mohla být vyváženě využívána, aby se mohla regenerovat, musíme na ní rozumně pracovat. Pokud ale budeme tratit síly na destrukci toho, co bylo tísíciletími vytvářeno, budeme ničit i sebe a pokud ještě navíc odšpuntujeme láhve s biologickými zbraněmi, pak našimi nástupci na Zemi budou třeba zmínění komáři.
 
*) Sergej Naryškin (1954) – v té době šéf Státní dumy RF, od r. 2016 ředitel služby zahraniční rozvědky RF

Preklad: St. Hroch, 13. 6. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore