Dá sa očakávať, že rozvoj zbrojného priemyslu pomôže Západu prekonať krízu?

Ilustračný obrázok: flickr

Pavel Rjabov – Spydell                    
 
Obranné rozpočty Evropy a USA nevykazují žádné známky přípravy na velkou kontinentální nebo dokonce světovou válku. Výdaje na obranu sice rostou, ale spíše jako průběžná kompenzace klesajících vojenských zásob, a navíc jako posílení vojenského zpravodajství. Na systémové úrovni v současné době nedochází k žádným rozsáhlým posunům, i když jsou v blízké budoucnosti možné.
 
Zpráva o průmyslové výrobě v USA ukazuje předzásobení průmyslu obrannými zakázkami, ale v rámci celé ekonomiky v mezích statistické chyby. Velikost vojensko-průmyslového komplexu (VPK) nemůže prolomit trend globální stagnace. Zde se můžeme vrátit do historie:
 
V USA byl zpracovatelský průmysl těžce zasažen během Velké hospodářské krize. Vrcholu dosáhla v roce 1929 a za tři roky (1930-1932) činil kumulovaný pokles velmi citelných 47 %! V letech 1933 až 1937 byl propad téměř zcela odvrácen, v roce 1938 došlo k lokální krizi s poklesem o 22 %.
 
Od roku 1939 začalo fungovat válečné hospodářství. Od roku 1939 do roku 1943 vzrostla zpracovatelská výroba téměř třikrát! Na tomto růstu se téměř výhradně podílela státní obranná zakázka.
 
Když byl výsledek druhé světové války jasný, začal VPK od roku 1944 ztrácet sílu a v roce 1945 byl průmysl o 20 % menší než v roce 1943. V roce 1946 došlo k ještě masivnějšímu poklesu průmyslu, minus 30-33 % úrovně z roku 1943, a teprve v roce 1953 došlo k oživení na úkor soukromého sektoru.
 
Je třeba si uvědomit, že úroveň diverzifikace a hloubka rozvoje průmyslu nyní a před 80 lety nejsou srovnatelné, takže i při rozsáhlé zakázce pro VPK by byl celkový přínos průmyslu mnohonásobně nižší.
 
Na makroúrovni však ani v Rusku, ani v USA není pozitivní dynamika! VPK pouze kompenzuje negativní trendy v jiném než obranném průmyslu.
 
Zde je buď rozsah zakázek zanedbatelný, nebo jsou údaje o VPK zakódovány, a to i na úrovni oficiálních statistik. Manipulace se statistikami to může nepřímo potvrdit.
 
Poznámka k americké statistice:
V USA došlo k jedné z největších revizí údajů o průmyslové výrobě za poslední desetiletí, která podstatně mění vnímání trendů.
 
Americká centrální banka Fed sleduje index průmyslové produkce (IPI) a v březnu provádí každoroční revizi na základě revidovaných informací od příslušných úřadů a někdy překombinuje váhy odvětví ve struktuře IPI.
 
Výkonnost v roce 2023 však přesáhla všechny obvyklé a rozumné meze. Poprvé minimálně od roku 2009 byla revidována celá historie IPI v USA. Revize sahala až do roku 1972.
 
Od roku 1972 do roku 2000 se PPI oproti starým údajům snížil o 0,2 p.b. V roce 2000 se PPI snížil o 0,2 p.b., což je o 0,2 p.b. méně. Od roku 2000 do roku 2008 byl průměr minus 0,1 p.b., od roku 2009 do roku 2019 byl plus minus na stejné úrovni s malou chybou, ale od roku 2019 byl rozptyl vysoký.
 
V roce 2019 začalo měsíční rozpětí dosahovat 0,2 p.b., ale za celý rok se vyrovnalo na paritu. V roce 2020 se měsíční rozpětí zvýšilo na 0,4 p.b. a roční průměr činil minus 0,25 p.b., v roce 2021 se rozpětí zvýšilo na 0,9 p.b. za měsíce a výrazné podhodnocení 0,75 % za rok.
 
V roce 2022 začala odchylka nových údajů oproti starým dosahovat 1,4 p.b. a za rok byla průmyslová produkce po revizi o 1,2 % menší než před revizí!
 
Ze sloupcového grafu odvětvového srovnání nových a starých údajů je patrné, že nejsilnější revize proběhla ve znalostně náročných odvětvích. Výroba počítačů a elektronických zařízení byla v roce 2022 rázem o 3 % nižší než podle starých údajů, výroba elektrických zařízení o 2,9 %, výroba automobilů a součástek o 2,5 % a nejsilnější revize proběhla v nejnáročnějším a znalostně nejnáročnějším segmentu, v letectví, kosmonautice a přesných zbraních (rázem o 11,2 % v záporu!).
 
Větší odstup leteckého a dopravního vybavení je působivý, protože mění interpretaci závěrů o hlavním tahounu růstu průmyslu USA v roce 2022, protože nové údaje ukazují negativní trend od srpna 2022.
 
Rozhodně tedy nedojde ke ztrojnásobení nebo většímu nárůstu oproti druhé světové válce. Bude dobře, pokud se odvětví vojenského průmyslu zvedne o 5-10 %, ale to je zatím z oblasti fantazie.
 

Preklad: St. Hroch, 17. 4. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore