Čo sa stalo a čo sa malo stať v Zaporožskej jadrovej elektrárni

Obrázok – RIA

Šéf administrativy Energodaru Volga řekl, že ukrajinský výsadek přistál před návštěvou MAAE v Záporožské jaderné elektrárně a pokusil se o její obsazení. U města Energodar se vylodil, ve vzdálenosti 3 km od jaderné elektrárny, ukrajinský výsadek – řekl agentuře RIA Novosti šéf městské správy Alexandr Volga.

“Výsadek byl přinucen zalehnout, a pracuje na nich letectvo,” prohlásil. Podle něj se jednotky VSU podařilo zablokovat oblast dačické osady. “Operace brzy skončí,” citoval Volgu kanál Telegramu místních úřadů.

Ministerstvo obrany později uvedlo, že kolem 6:00 se ukrajinští diverzanti pokusili zmocnit Záporožské jaderné elektrárny ve dvou skupinách o celkovém počtu až 60 osob. V sedmi člunech se vylodili na pobřeží vodní nádrže Kachovka tři kilometry severovýchodně od elektrárny. Poté byla přijata opatření k likvidaci výsadku VSU, včetně použití armádního letectva.

Plánované návštěvě delegace MAAE v Záporožské jaderné elektrárně předchází ostřelování Energodaru. Za posledních 24 hodin zasáhlo město více než 60 ukrajinských bezpilotních letounů a dělostřeleckých granátů. V noci na dnešek byli zabiti tři civilisté a jeden další člověk byl zraněn. Jedna ze střel explodovala asi sto metrů od mateřské školy.

Rafael Grossi, generální ředitel MAAE, po svém příjezdu do Záporoží den předtím vyjádřil přesvědčení, že mise může proběhnout bezpečně.
Podle zpráv médií již zaměstnanci agentury odjeli směrem na Záporoží.

Pozn.překl.: vypadá to, že kurátoři kyjevského režimu dělají vše pro zmaření mise MAAE, která by možná mohla objevit v elektrárně věci pro ně velmi nepříjemné.

Zdroj: https://ria.ru/20220901/vsu-1813618159.html

Plán obsazení Záporožské JE ukrajinským komandem

Kanál „Svobodnoe dychanije“ zveřejnil plán obsazení ZJE, včera zmařeného ruskými tajnými službami.

Kyjevská junta nejenže vyslala několik skupin diverzantů a měla návodčí nejen na území města Energodar i samotné JE, ale včera vysadila i první výsadkovou skupinu. Nyní se podíváte na to, co se konkrétně plánovalo, protože předvčerejší zadržení dvou diverzních skupin VSU v předvečer pokusu o obsazení JE, pomohlo odhalit plán celé diverzní akce.

Především, všechny akce, organizované kyjevskou juntou blízko Energodaru, souvisí s misí MAAE. Máme podezření, že i mezi členy mise jsou lidé částečně zasvěcení do těchto plánů junty, anebo možná, že neznají plány kyjevské junty, ale, řekněme, že mají svoje interní úkoly, které těmto plánům měly jít na ruku.

Takže:

Bylo zjištěno, že ve městě Energodar působili minimálně tři diverzní skupiny VSU, jejichž úkolem bylo připoutat na sebe pozornost v momentě práce výsadku. Úkolem diverzních skupin (DS) bylo v noci před příjezdem mise MAAE upoutat na sebe pozornost celého osazenstva ochrany JE a především celého kontingentu vojsk RF o síle 500 mužů, kteří bránili vnější okruh kolem, plochu JE a přilehlé prostory.

Diverzní skupiny byly záměrně umístěny v Energodaru a měly se přesunout (viz.červená šipka) zeleným pásem kolem cesty ke skládce TKO a odsud pak zamířit po připravených trasách přímo do areálu JE. – viz.obr.1.

Obr.1

Jejich shromažďovacím bodem byl objekt školícího střediska (známé z ostřelování VSU a pokusu o přepadení již obsazeného ruskými jednotkami v prvních dnech SVO). Na obr.2 ukázáno červenou šipkou.

Obr.2

Dále se skupiny přeskupily. První skupina kolektorovým tunelem, s potrubím spojujícím JE s městem. K tomu byl dříve prokopán tajný vchod do kolektoru (ten byl ovšem objeven). Tato skupina měla obsadit tzv. Mokrý sklad opotřebeného paliva z prvních tří bloků JE a přerušit komunikace zajišťující skladování a chlazení opotřebeného paliva. Tento podzemní sklad je ještě zvenčí, s povrchu chlazen sprinklery. Vyřazením chlazení skladu měla být vyprovokována jaderná katastrofa.

Druhá skupina měla zamířit po povrchové komunikaci k 1.reaktoru, který má sice vlastní ochranný okruh, ale k momentu vniknutí byl plánován dělostřelecký útok k odvedení pozornosti ostrahy. Tento blok byl sice mimo provoz, nicméně právě tato skupina měla přilákat palbu ostrahy na sebe.

Třetí skupina měla zůstat v záloze na ploše školícího střediska a měla protitankovou střelou vyřadit z provozu trafostanici a následně jít ostřelovat administrativní budovu. Viz.obr.3:

Obr.3

Činnost těchto skupin měla být klamným manévrem k odvrácení pozornosti od přistání šedesátičlenného výsadku, který šel rovněž ve třech skupinách:

První měla zaútočit na tepelnou elektrárnu  (záložní zdroj pro JE), což byla další provokace jaderné katastrofy. Druhá a třetí se měly po proražení železničních vrat rozdělit, jedna jejích část zaútočit na funkční 6. energoblok (5.blok byl vzhledem k předchozímu dělostřeleckému ostřelování odstaven). Druhá část měla jít rozstřílet a vyhodit do vzduchu kontejnery v suchém skladu vyhořelého paliva. V důsledku tohoto útoku by se nastartoval pomalý, ale v té situaci už nezastavitelný exotermický proces.

Takto měl v JE už být v běhu požár právě k momentu příjezdu mise MAAE, což ji mělo přesvědčit, že ruská vojska nejsou schopna zajistit bezpečnost provozu JE – a celá odpovědnost by lehla na RF. Na tom měly také zájem právě ty osoby z MAAE, které celé tři měsíce, i přes naléhavé žádosti RF, nekonaly a přijely teprve tehdy, kdy byl připraven a prakticky i nastartován celý diverzní plán. Viz.obr.4

Obr.4:

Možná si položíte otázku, co se mělo stát s diverzanty. Řeknu narovinu, že ti lidé byli sebevrazi a nikoli náhodou trvala příprava akce tak dlouho – vybírali a připravovali diverzanty schopné sebeobětování. Takže je řeč o stovce sebevrahů, kteří měli zahynout, ale změnit náš svět v zónu jaderné katastrofy, způsobit radioaktivní zamoření obrovských území Ukrajiny a Ruska.

Část z nich je podrobována výslechům, část byla zlikvidována na břehu Kachovské nádrže.

My ale víme, že je připraven k vysazení na jiném místě druhý desant, který měl  v případě neuskutečnění prvních dvou částí plánu a příjezdu mise MAAE na JE, měl být oblečen do uniforem vojsk RF, pochodem vniknout do areálu JE, obsadit administrativní budovu, kde se nacházeli inspektoři MAAE a inscenovat jejich rozstřílení jakoby ruskými vojáky. Tato část plánu byla, s ohledem na bleskovou reakci jednotek RF odvolána, nicméně v plánu zůstává varianta výsadku desantu z vrtulníků a diverze v blízké době…   – viz.obr.5.

Obr.5:

Pozn.překl.: – že to zní fantasticky – až filmově? Dle toho, jak rychle mise MAAE z JE odjela a podle ticha na straně Kyjeva a anglosasů, to zase tak fantasticky nevypadá…

Preklad: St. Hroch, 2. 9. 2022

Zdroje:

portrét St. Hroch

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore