Ekonómia

blank

Ota Šik – ekonóm reformátor

Chcem sa zamyslieť aj nad týmto velikánom hlbšie; cez jeho tvorbu, dielo; jeho myšlienky totiž zásadne ovplyvňovali ekonomický vývoj v ČSSR. Bol zástancom a tvorcom toho, že spoločnosť treba budovať tak, aby sa ľudia mali dobre.

blank

Viktor Pavlenda – hĺbavý ekonóm

Tohto nášho velikána  nemôžem neoznačiť za tvorcu novej ekonomickej teórie socializmu. Poznal som ho ako môjho učiteľa. Cítil som u neho hlboké poznatky svojho odboru.

blank

Čo teraz, po voľbách?

Nevieme. Kandidáti na poslancov v Bratislave rozdávali sáčky, v ktorom boli hrnček, malý notes a guľôčkové pero s menom kandidáta. Dovolím si čitateľovi ponúknuť úvahu, ktorá hlbšie a širšie chce analyzovať, myslím si, neutešený stav našej spoločnosti.

blank

Musíme pretvoriť, prebudovať EÚ

V súčasnej etape globálneho kapitalizmu si predovšetkým EÚ musí stanoviť a rozpracovať ciele rozvoja každej z krajín s ohľadom na disponibilné zdroje každej krajiny a spoločenské potreby (iné má Luxembursko ako SR).

Scroll to Top