NavajaMM

Nové poznatky o depresii – príčinou zrejme nie je chemická nerovnováha v mozgu

Hlavný výsledok Dr. Moncrieff zhrnula do jedinej vety: „V hlavných oblastiach výskumu serotonínu sa nenašlli žiadne konzistentné dôkazy existencie súvislosti medzi serotonínom a depresiou, a teda neexistuje žiadna dôkazová opora hypotézy, že depresiu spôsobuje znížená aktivita serotonínu alebo znížené koncentrácie serotonínu.“

Sergej Lavrov v rozhovore s BBC: „…oči Západu ma vôbec nezaujímajú, mňa zaujíma medzinárodné právo…“

Pre dnešnú dobu je príznačné, že v medzinárodno-politickej udalosti, ktorá najviac traumatizuje súčasnú Európu (ozbrojený konflikt na Ukrajine), bežný človek dostáva z hlavného prúdu médií len propagandu. Výnimkou nie je ani niekdajšia výkladná skriňa prvotriednej žurnalistiky – BBC.

Scroll to Top