Budú páchatelia trestných činov z radov minulých vlád potrestaní?

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Právne noviny sú zaujímavý a veľmi dobrý zdroj informácií z právneho prostredia, ktoré pristupuje k meritu veci podľa skutkového stavu a bez vplyvu a nátlaku politikov. Pozrime sa teraz ich očami na páchanie nezákonností predchádzajúcimi vládami a opýtajme sa, kedy budú potrestaní? Alebo nebudú? Sme skutočne všetci pred zákonom rovní, alebo existujú rovní a rovnejší? Žiadajme spravodlivosť pre každého. Nejde o politickú pomstu, ale o trest za nezákonné skutky voči občanom.
 
Právne listy v decembri 2021 skonštatovali v článku pod názvom: „Štátna karanténa je neprípustným zásahom do osobnej slobody“. Podľa Ústavného súdu SR bola štátna karanténa neprípustným zásahom do osobnej slobody. Vyhovel tak návrhu verejnej ochrankyne práv, ktorý sa týkal porušovania základných práv a slobôd počas pandémie“. (viď odkaz).
 
Súčasný stav je taký, že generálna prokuratúra komplexne skúma nezákonné a neodborné kroky bývalých predstaviteľov štátu, ktorí majú na svedomí tisíce obetí pandémie. Začala trestné stíhanie vo veci trestných činov marenia úlohy verejným činiteľom a všeobecného ohrozenia. Bude určite zaujímavé sledovať vývoj vyšetrovania a dúfať, že páchatelia budú spravodlivo potrestaní. Aj z tohto pohľadu predpokladaní vinníci besneli pri útokoch na osobu generálneho prokurátora M. Žilinku s cieľom dosiahnuť jeho odstúpenie.
 
V novembri 2021 Právne listy napísali článok: „Súd porušil právo sudkyne na osobnú slobodu. Ústavný súd SR rozhodol, že v prípade Moniky Jankovskej bolo porušené jej právo na osobnú slobodu. Dôvody kolúznej väzby neboli totiž podľa Ústavného súdu SR postavené na konkrétnych a zrozumiteľných argumentoch.“
 
Existuje množstvo informácií o tomto prípade, ktoré je možné si vyhľadať. Za zmienku však stojí, že…“V náleze ÚS SR predostrel argumentáciu krajského súdu, ktorý uložil kolúznu väzbu, ako aj argumentáciu sťažovateľky. Podľa názoru ÚS SR z tejto argumentácie nevyplynuli jasné a zrejmé dôvody pre nariadenie kolúznej väzby.“ Jankovská bola 26.mája 2021 prepustená z väzby. Vyšetrovanie jej osoby však pokračuje ďalej. To, čo je chybou pri postupe OČTK je, že nevie spoľahlivo prípad vyšetriť a rozhodnúť o jej vine či nevine. Treba sa spýtať prečo? Je M. Jankovská vinná alebo išlo o násilie OČTK páchané na nevinnej osobe z politických alebo iných dôvodov?
 
Ďalším podobným prípadom, o nezákonnosti kolúznej väzby bola kauza advokáta Martina Ribára, keď Ústavný súd SR nariadil Najvyššiemu súd SR, aby ho bezodkladne prepustil z väzby na slobodu pre porušenie jeho práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy SR a právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
 
Na záver ešte pripomínam, že Trestný zákon Slovenskej republiky pozná trestné sadzby za pozbavenie osobnej slobody (paragraf 182), resp. obmedzovanie osobnej slobody (paragraf 183).
 
Určite by som odporučil dotiahnuť konečne do konca kauzu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keďže nie je známy alebo verejne publikovaný objednávateľ dvojnásobnej vraždy. Tiež je povinnosťou OČTK za dohľadu novej vlády a kontroly občanov obnoviť vyšetrovanie z podozrenia vraždy bývalého prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky Milana Lučanského. Existujú vážne indície, že to nebola samovražda.
 
Samozrejme, že neprávostí proti občanom a Slovenskej republike je oveľa viac. Uvidíme ako začne nová vláda naprávať krivdy a či bude spravodlivosť opäť slepá ak nepotrestá skutočných vinníkov…
 
Viac na:
https://www.pravnenoviny.sk/statna-karantena-je-nepripustnym-zasahom-do-osobnej-slobody
https://www.pravnenoviny.sk/sud-porusil-pravo-sudkyne-na-osobnu-slobodu-2
https://www.pravnenoviny.sk/ustavny-sud-nariadil-prepustenie-advokata-z-vaezby
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p182
 
Z mesta SNP Ivan Štubňa

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore