Budou ruské elity vyčištěny?

Ilustračný obrázok: flickr

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Odpověď na tuto otázku je důvodem k radosti i smutku.

Andrej Perla 22.09.2023
“Strana potupného míru” alias “Strana normalizace”*) nepřestává se svou protiofenzívou. Pod heslem zachování stability mají změnit situaci v zemi. Cokoli, dokud lidé věří, že je možné žít dál “jako před válkou”. Mezitím chce veřejné mínění očistit a zbavit se liberálů a všech, kdo nepracují pro frontu a vítězství. Kdy budou přijata potřebná rozhodnutí? Na tuto otázku existuje konkrétní odpověď.
Budou čistky, nebo se pokusíme žít „jako před válkou“?

Vidím to následovně:
1. Ve společnosti se ustálila poptávka po rotaci politických a mocenských elit. Tento hlas zaznívá stále hlasitěji a představitelé státní moci na jakékoli úrovni ho nemohou neslyšet. Jsou sice ve vládě populární osobnosti jako premiér Mišustin, nebo někteří guvernéři, ale vcelku se většině ruského lidu zdá, že stát nebojuje dostatečně proti korupci, že nedostatečně omezuje liberální kamarilu, že se stát nedostatečně zabývá mobilizací a nedostatečně se soustředí na armádu a frontu. Lze se přít, nakolik je ta pozice v jednotlivých případech správná, ale to, že je to nálada a poptávka většiny, o tom sporu být nemůže. Takže to není poptávka jen „rozhořčených patriotů“, ale všech patriotů – těch 80%, kteří důvěřují V. Putinovi a mají za to, že vede zemi správným směrem.

2. V politických elitách, v části administrativy prezidenta zabývající se vnitřní politikou, v kruzích politických analytiků, poradců, polit-technologů rojících se kolem prezidentovy administrace, existují názory, že zachování jednoty a politické stability uvnitř země, pro zachování stability v politických elitách samých, pro nevytváření nových konfliktů – je nezbytné rotaci na čas zastavit … Podíváme-li se na to, co ti lidé říkají (někdy vlastním jménem, ale častěji na anonymních telegram-kanálech), zjišťujeme, že: – je nezbytné zastavit tzv. „guvernéropad“ (přinejmenším do prezidentských voleb v dubnu 2024) a nikoho nesesazovat (dokonce ani ty neblaze profláknuté), vyloučit možnost rotace ministrů ve vládě, vedení centrální banky a vedení největších státních korporací – přinejmenším do prezidentských voleb.

Proč?

Protože – z hlediska těchto lidí – jakékoli rotace a odvolání mohou negativně ovlivnit volby, které musí proběhnout v klidu, řízeně – jako před válkou. A toto „jako před válkou“ je faktor, který tlačí a je základem politického programu, s hlediska administrátorů vnitřní politiky. Tito lidé si velmi přejí, aby na naší straně frontové linie (mimo Kurskou a Bělgorodskou oblast, kde volby nedávno úspěšně proběhly) „plynul život jako obvykle“. Aby se lidé mohli tvářit, nebo dokonce ani nezaznamenat, že probíhají boje.

A to je strašné! A je to velká chyba. Skutky a pohyb tímto směrem ochlazují, zlhostejňují společnost, překáží národní jednotě a mobilizaci úsilí pro frontu a pro vítězství.

Ve skutečnosti sice nejde o jev obecný ale dílčí. Podíváme-li se na možnost výměny vedoucích, zjistíme, že jsou na státní úrovni takoví, kteří u vlastenců vyvolávají velmi silnоu podrážděnost, a jsou všem dávno známí. To je to, co slušně nazýváme finančně-ekonomickým blokem vlády a vedení Centrální banky (CB). Lidi ani tak nerozčilují hospodářské výsledky…

Kdyby prezident, nebo premiér přišel do studia hlavní televize, posadil se a řekl by: „Poslechněte, občané, vy přece chápete, že je válka. My se snažíme ze všech sil a dokonce jsme zajistili hospodářský růst, ale nestává se, aby ve válčící zemi byla životní úroveň stále vyšší, bez ohledu na bojové činnosti. Nestává se, aby v bojující zemi nerostly ceny. Takže vás prosím, abyste to pochopili a přijali“.

Já garantuji, že by naprostá většina řekla: – „ano, my tomu rozumíme a považujeme to za přirozené a historická paměť nám napovídá, že mohlo být podstatně hůř. Děkujeme ti, vládo, že děláš všechno, co je v tvých silách“.

Nic takového ale nezaznělo a místo toho vidíme pokusy o lhaní obyvatelstvu, že je vše víceméně o.k. Obyvatelstvu, které přitom ale nemůže nezaznamenat růst cen, snížení reálných příjmů, změny na trhu práce. To poslední je řečeno velmi slušně, protože na jedné straně roste počet volných míst a na straně druhé jsou obsazována přednostně pracovními migranty ze Střední Asie a ne tuzemci – to nemůže nevyvolat rozhořčení. S tím souvisí skutečnost, že se mění kvalita volných míst daná mzdovou politikou zaměstnavatelů, protože migranti jsou levnější.

To vše prezident nejenže vidí, ale vydává příkazy k urychlené nápravě… Dále obyvatelstvo nemůže přehlédnout, že měnová politika CB snad v jisté míře zajišťuje finanční stabilitu – ale přitom tato politika CB, slušně řečeno, zadržuje investice, omezuje hospodářský růst, vede k propadu kurzu rublu, což znamená růst cen zboží, které lidé ještě včera kupovali poměrně lehce, ale nyní se postupně dostává mimo jejich finanční možnosti… To se nedá skrýt – a odpovídají za to naprosto konkrétní lidé. To je jedna část věci.

Druhou stranou této mince je, že titíž ruští lidé, kterým rostou ceny, a už vůbec se „nekoupou v penězích“, jsou ochotni a schopni dát frontě to poslední. V mnoha sbírkách – já organizuji jednu ze stovek takových sbírek a na nevelkém prostoru už jsme od začátku SVO vybrali přes 100 milionů rublů! Nedávno jsem mluvil s kolegy, a ti už vybrali na potřeby SVO 300 milionů. To je obrovská síla našich lidí. A co se za to kupuje? To, co – bohužel – by bojovníci měli mít bez jakýchkoli sbírek: – prostředky osobní ochrany, lékárničky, léky pro polní nemocnice, proslulé drony, o nichž stále vykládají, a které se nadále nakupují po částech v Číně. V soukromě zřízených ceších se pletou maskovací sítě, atd… Čest a chvála každému z těch lidí! Kde ale bylo a je ministerstvo obrany? Kterým koncem ti lidé mysleli, když tím vším nezbytným nezásobovali jednotky. Že nepochopili, že bude válka tak těžká a dlouhá? Tak kde jsou personální opatření? Jistěže všichni chápou, že nikdy nepřichází válka, k níž jsme se připravovali a generálové se vždycky připravují na předchozí válku. Ale kde jsou personální řešení, kde jsou oznámení, že „generál ten a ten nezvládl týlové zabezpečení brigády, a proto…“. Místo toho vidíme úpornou snahu o odsunutí rotace co nejdále – zatím do dubna příštího roku …
K čemuž si můžeme „pogratulovat“.

*) tzv. „Liberální křídlo“ vysokých státních úředníků, oligarchů a politiků – nyní se volně sdružují kolem parlamentní frakce malé strany zvané „Noví lidé“, jejichž předseda je ovšem místopředsedou Státní dumy RF. Externě se tam angažují i někteří „profláknutí“ emigranti, své příznivce nepochybně mají i ve vládnoucí straně „Jednotné Rusko“…
 

Preklad: St. Hroch, 23. 9. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore