Pavol Janík

blank
blank

Pavol Janík: Deň národného porozumenia

Štátne sviatky by dozaista mali spoločnosť spájať, nie ju rozdeľovať. Preto je zarážajúce, že z myšlienky národného porozumenia z konca roka 1989 a začiatku roka 1990, na ktorú si už pomaly nik nespomenie, je dnes DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU,

blank

Pavol Janík: Tri dohody a tri ponaučenia

Štátny znak Slovenska, v ktorom je dvojitý kríž, akoby nevdojak vyjadroval spojenie dvoch krížov – jeden symbolizuje ťažkosti s národnou a druhý s politickou emancipáciou.

blank

Pavol Janík: RANNÝ RACHOT

V do krajnosti napätej chvíli prichádza správna otázka: to má byť všetko?
Žili sme len preto, aby to takto skončilo?

blank

Pavol Janík: Ako je to s územiami

Vyvstáva oprávnená otázka, kedy a či si politické reprezentácie Českej republiky a Slovenskej republiky konečne spomenú na 12 097 km2 svojho územia, teda na Podkarpatskú Rus.

house of cards, coliseum, ace

Pavol Janík: Európsky domček z karát

Pokračuje integračný vývoj v Európe, pričom ide zrejme o jediný projekt v dejinách architektúry, keď sa počas realizácie objektu menia nielen rozmery, postupy a stavebné diely, ale aj celková štruktúra a účel vytváraného diela. Tým nemám na mysli len odchod  Británie z Európskej únie.

blank

Pavol Janík: Postoj Európanov k neutralite

Oficiálne americké vojenské noviny Stars and Stripes (Hviezdy a pruhy), ktoré vydáva Ministerstvo obrany USA, 11. 9. 2019 uverejnili výsledky prieskumu, ktorý konštatuje, že v prípade rusko-amerického konfliktu Európania uprednostňujú neutralitu.

Scroll to Top