Pavol Janík

blank
video titulok Pavol Janík Aktualita

Pavol Janík: AKTUALITA

Báseň Pavla Janíka z roku 1985, ktorá prekvapujúco a s nádychom čierneho humoru získala aktuálnosť aj dnes.

Alexej Mikulášek Poetika mravoučné povídky

Nová monografia Alexeja Mikuláška (Pavol Janík)

Významný literárny vedec PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek, PhD. ponúka okruhu odborných záujemcov novú monografiu Poetika mravoučné povídky „pro dítky a přátele jejich“: se zřetelem k recepci německé mravoučné beletrie v 19. století.

blank

Pavol Janík: EX OFFO

Báseň Pavla Janíka o pocitoch básnika, ktorý má tvorbu v pracovnej náplni, má určené pracovné úlohy a nad hlavou Damoklov meč kritiky.

portrét Pavol Janík

Význam slov a mlčania

Vrcholní predstavitelia najsilnejších veľmocí – Spojených štátov a Ruskej federácie – Joe Biden a Vladimir Putin dali 16. 6. 2021 svetu najavo, čo globálni geopolitickí hráči pokladajú za významné témy obojstranných záujmov. To znamená, že rovnako dôležité je to, o čom sa rokovalo, ako aj to, čo sa vôbec nespomenulo.

Scroll to Top