Juraj Tušš

blank
technology, developer, touch

Zmysluplné využitie umelej inteligencie (ChatGPT) v dnešnej dobe

Žijeme v zaujímavej dobe, v dobe v ktorej sa rozhoduje o bytí, či nebytí ľudstva ako takého. Ako to?! V našej spoločnosti vyzrela elita, ktorá svojou márnotratnosťou reálne uvažuje o redukcií našej populácie na planéte, pretože si reálne myslí, že týmto spôsobom sa vyriešia všetky naše ľudské problémy.

Zmysluplné využitie umelej inteligencie (ChatGPT) v dnešnej dobe Čítať článok »

world wide web, binary system, digitization

Informačné škatuľky, alebo prečo starého psa novým kúskom nenaučíš

Aby sme porozumeli súčasnej napätej situácii vo svete, nebezpečným udalostiam v našom okolí, aby sme rozumeli manipulačným technikám, koniec koncov, aby sme sa vedeli správne rozhodovať a použiť včas náš zdravý rozum, musíme čím skôr pochopiť princíp fungovania našej reality – hlavný princíp definujúci celé 21.storočie a všetky ostatné storočia po ňom.

Informačné škatuľky, alebo prečo starého psa novým kúskom nenaučíš Čítať článok »

Návrat hore