Vivaldi, koncert pre gitaru a sláčiky D dur

Antonio Lucio Vivaldi je jedným z najvýraznejších hudobných skladateľov baroka. Jeho hudba je plná emócií, hravosti, ľahkosti. Dokáže zaplaviť šťastím, krásou, čistotou, jedinečnosťou. Strhne svojou vášnivosťou a rozplače dojímavosťou. Pri počúvaní jeho skladieb sa cítim voľná ako vták. Mám pocit, že dokážem lietať a moja myseľ je oslobodená od balastu a trápení všedných dní. Nechám sa unášať prúdom tónov do môjho sveta, kde môžem byť sama sebou. Verím tomu, že veľa ľudí vníma hudbu takýmto spôsobom.

.

Snáď každý pozná Vivaldiho „Štyri ročné obdobia“, ktoré sú jeho najznámejším dielom. Málokto však vie, že Antonio Vivaldi bol veľmi plodným autorom, skomponoval okolo 700 hudobných diel z toho asi 500 koncertov pre rôzne hudobné nástroje, ale najmä pre husle. Antonio bol vynikajúcim husľovým virtuózom. Okrem toho je autorom 50 opier, sonát a oratórií.

.

Narodil sa 4. marca 1678 v Benátkach počas zemetrasenia. Bol prvorodeným dieťaťom holiča a huslistu Giovanniho Battistu Vivaldiho, ktorý hrával v chrámovej kapele sv. Marca. Trpel zdravotnými problémami, astmou a angínou pectoris a práve jeho ochorenia ho oslobodili od životnej dráhy duchovného, ktorá mu bola predurčená. Kvôli svojím červeným vlasom mal prezývku „červený páter“. Tradícia hovorí, že počas omší, ktoré slúžil, odbiehal, aby si zapísal hudobné záznamy.

Po skončení kňažskej služby sa úplne oddal hudobnej tvorbe. Stal sa učiteľom hudby v dievčenskom sirotinci a viedol dievčenský orchester, ktorý bol počas jeho vedenia popredným hudobným telesom. Toto obdobie jeho života patrí k jeho najtvorivejším obdobiam. Bol známy v celej Európe. Pôsobil v Benátkach, Mantove, Ríme, Drážďanoch, Prahe či Viedni.

Zaujímavý bol jeho vzťah s opernou speváčkou Annou Girò, ktorá bola vynikajúca sopranistka a napísal pre ňu množstvo hudobných rolí vo svojich operách. Tento vzťah bol opradený tajomstvami a škandálmi.

Aj keď Bol Antonio Vivaldi slávnym skladateľom a hudobníkom ani on sa nevyhol smutnému koncu života ako to stalo mnohým umelcom. Zomrel zabudnutý a chudobný vo Viedni 28. júla 1741.

Európa na Vivaldiho tvorbu takmer na 200 rokov zabudla. O jeho znovuobjavenie sa postaral nemecký husľový virtuóz Fritz Kreisler kurióznym spôsobom. Mal veľký úspech s husľovým koncertom, ktorý bol dobovým plagiátom Vivaldiho diela.

Nádhernú a nadčasovú Vivaldiho hudbu môžete oceniť sami. Spustite si niektoré z vložených videí.

.

Devana

Slnovratovo 15. februára 2017

Marián Moravčík (dodatok):
Vivaldiho hrávajú interpreti rôznym spôsobom. Pozrime si to na druhej časti koncertu D dur – Largo.

Vľavo je prevedenie libanonského profesora Megerdicha Mikayeliana. Je to klasické prevedenie, všade na svete sa tento koncert hrá najčastejšie takto.

Vpravo hrá Largo John Williams. Vo svojej gitarovej škole viac ako na rigoróznu techniku podľa nôt kladie dôraz na vnímanie zvuku, zladenie frázovania s doprovodným orchestrom a celkového ducha skladby.
Priznám, že tento aranžmán na mňa pôsobí silnejšie.

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WC Captcha − 1 = 1

Scroll to Top