Ako sa neprepadnúť do doby temna

Obrázok od Joe z Pixabay

Obrázok je len ilustračný, nesúvisí priamo s textom.

Ako žiaci sme občas dostávali za úlohu slohové cvičenia, ako si predstavujeme život v 21. storočí. Nespomínam si, že by niekto zo spolužiakov písal o všadeprítomných inteligentných krabičkách, s ktorými sa dá telefonovať, hrať a pozerať filmy. Ale vo všeobecnosti sme si život v budúcnosti predstavovali krajší, plnší a šťastnejší, než je naša dnešná realita.

Slovensko podľa môjho názoru hodnotovo upadá a evolučne sa dostáva do doby temna, lebo MÚDROSŤ a čestnosť sa necenia, ale vyzdvihujú sa HLÚPOSŤ a nečestnosť. Nemáme šťastie na múdrych lídrov, ktorí by rešpektovali v každej oblasti odborné závery expertov i mali nadhľad a líderský talent na múdre rozhodnutia.
Národ vždy v ťažkej dobe potrebuje Mesiáša, teda osvieteného vodcu, čo v SR chýba. V ťažkej dobe treba národ integrovať a hľadať naj-synergiu, nie strašiť ho.

Jeden z trpených omylov tejto doby je trend, že rýchlejšie je lepšie ako pomalšie z hľadiska kvality života. Dominuje povrchnosť a plytkosť, stráca sa dôkladnosť a hĺbka. Otázka znie, ako sa vyrovnávať s vonkajšou nepohodou.

Vychádza mi to tak, že jedine vtedy, ak je človek vyrovnaný sám so sebou. Ak vie, kto je a prečo existuje. Ak rozumie tomu, čo je zmyslom jeho života a čo je istotou, o ktorú sa opiera. Len človek, ktorý si je vnútorne istý, ktorý je vyrovnaný, je pripravený rovnako sa správať aj k ľuďom okolo seba – necíti ich reakcie ako útoky, ako agresiu, ale rozumie tomu, že medziľudské vzťahy sú dynamické a niekedy jednoducho potrebujeme urobiť múdro dva kroky vzad a niekedy aj uznať, že nevieme všetko…

V tejto dobe sa agresia prejavuje najmä preto, lebo ľudia zrejme nerozumejú sami sebe, nevedia, kto sú. Všetko, čo ide zvonku chápu ako osobný útok, na čokoľvek reagujú alergicky, agresívne. Je to znak obranného postoja, ktorý ale svedčí o vnútornej neistote. Jasne sme si uvedomili, že nemáme istoty vo vonkajšom prostredí, v materiálnych hodnotách, dokonca ani v zdraví nie. A preto sa prejavuje teraz to, že nemáme ani len základnú vnútornú istotu…

Človeka treba HUMANIZOVAŤ… len na to treba aj múdrych, etických a čestných lídrov v krajine, čo Slovensko dlhodobo postráda.

Dodatok Mariána Moravčíka:

Slovensko nie je ostrov v oceáne, väčšia časť z tej doby temna k nám prichádza zvonku. Ale mali by sme sa nedať!
Tak ako je všetko zlé na niečo dobré, tak aj ťažká doba pred nás kladie nároky, aby sme v sebe hľadali potenciál a sily tú ťažkú dobu prekonať. A vzájomne si pomáhať.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore