Ilustračný obrázok: Tomáš Vlčko

Ak chce človek riešiť problémy a niečo zmeniť, tak  ich musí správne definovať a hľadať všetky možné riešenia. To platí aj o súčasnej situácii, keď  na Slovensku a aj v mnohých iných štátoch reálne hrozí hladomor. Hladomor, ktorý nie je následkom  klimatických zmien a vojny na Ukrajine, aj keď je to ľuďom médiami a politikmi takto podávané.

Hospodárska kríza, ktorá postihla celý  „Západný svet“,  nie je následkom konania politikov, ale ich cieľom na nové zotročenie obyvateľstva a snahou presadzovať to, čo by v minulosti bolo nepresaditeľné. Takým príkladom je aj vlaňajšie schválenie použitia múčnych červov ako bezpečného druhu potravín v EÚ.

Zabezpečiť dostatočné množstvo zdravých potravín  v skutočnosti nie je až takým veľkým enviromentálnym problémom pre planétu ako sa snažia ľudí presvedčiť. Omnoho väčším ekologickým problémom je neustále zbrojenie a vojny, ktoré majú fatálne následky nielen pre ľudí, ale hlavne pre prírodu a ovzdušie.

Riešiť  „enviromentálne problémy“ likvidáciou poľnohospodárstva a „Zelenou cestou“ sa rozhodli na Srí Lanke a dnes vidíme výsledok.

Prvým krokom, ako zabrániť  skutočnej katastrofe, je obnovenie poľnohospodárstva. Pretože na Slovensku sa tradičnému poľnohospodárstvu venuje iba malá časť  gazdov, či roľníkov, pestovateľov a chovateľov. Schválne nepíšem farmárov, pretože naše  slovenské výrazy vyjadrujú podstatu poľnohospodárstva.  Ostatní sa venujú „agrobiznisu“, ktorý vo veľkom podporuje EÚ. Výsledkom je nízka potravinová sebestačnosť  štátu na úrovni cca 40% a veľká závislosť na dovoze potravín.

Všetko toto svedčí o nielen tom, aké postavenie má SR v EÚ, ale hlavne o tom, že likvidácia poľnohospodárstva je cieľom mocenským elít nielen zotročiť a ožobráčiť  čo najviac ľudí, ktorí  už reálne trpia chudobou, ale najmä čo najviac na tomto všetkom zarobiť.

Ak by to s tou ekológiou mysleli vážne, tak by ľuďom nevnucovali červy a nelikvidovali poľnohospodárstvo, ale hľadali by skutočné riešenia problémov.

Pred pár rokmi som napísala článok „Démonizácia konopy siatej“. Konopa siata, je jednou z rastlín, ktorá by dokázala pomôcť nielen nasýtiť množstvo ľudí, ale má neuveriteľne veľký záber využitia. Obsahuje zdraviu prospešné látky, čistí znečistenú pôdu, je  kvalitným hnojivom. Môže sa požívať na výrobu textilu, papiera, lán, stavebných materiálov, ale aj ako alternatívny zdroj vykurovania. Áno, na  toto všetko sa dá použiť obyčajná konopa.

Ďalším riešením je zmena stravovacích návykov a používanie sezónnych a lokálnych potravín, ktoré sa ľahko dajú na Slovensku dopestovať.  Pretože práve takéto potraviny sú pre ľudské zdravie prospešné.

Je potrebné zvýšiť chov oviec a iných hospodárskych zvierat, ktoré spásaním trávnatých porastov zamedzujú šíreniu náletových burín, udržiavajú lúky a pasienky v takom stave, ktorý chráni pôdu pred eróziou a pomáha zadržiavať vodu v krajine a zabraňujú povodniam.  Spásaním trávnatých porastov hospodárskymi  zvieratami  sa vytvárajú dôležité biotopy, dôležité pre prežitie mnohých rastlinných a živočíšnych druhov.

Nemenej dôležitým riešením ekonomickej a ekologickej krízy je podpora záhradkárov a drobnochovateľov, či zakladanie nových záhradkárskych kolónii.

Ale najdôležitejšie je vrátiť pôde jej význam  a hodnotu a naučiť sa žiť v súlade s prírodou a jej zákonmi.

To sa však môže stať iba vtedy, keď ľudia pochopia, že  chamtivosť mocenských elít a „Zisk za každú zmenu“ nezotročuje a nezabíja len ich samotných, ale celú planétu.

Áno, ak by to vládnuce elity s tou ekológiou mysleli vážne, tak by nevnucovali ľuďom červy a nelikvidovali poľnohospodárstvo, ale prestali by parazitovať na ľuďoch aj na planéte takým spôsobom, že  ich kvôli vlastnému obohateniu a zisku zabíjajú bez najmenších výčitiek svedomia.

Devana

Slnovratovo 25. jún 2022

Právne vyhlásenie

Celý obsah tohto článku, ak nie je výslovne uvedené inak, je chránený autorským zákonom. Pri akomkoľvek použití je nutné uviesť meno autora, názov a zdroj (Belobog).

Pri interpretácii obsahu sa predpokladá primerané všeobecné vzdelanie a zdravý rozum.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WC Captcha + 5 = 15

Scroll to Top