Mesiac: október 2021

clear light bulb planter on gray rock

Má ľudstvo dať prednosť výrobe biopalív alebo potravín?

Vyššie uvedené aktivity vedú hlavne v rozvojových krajinách k boju o pôdu, odhliadnúc od toho, že väčšia plocha využívaná na pestovanie rastlín určených na výrobu biopalív vedie zákonite k tomu, že sa dorába menej potravín a k rastu cien potravín. Podľa údajov Svetovej banky a správy OSN pre výživu a poľnohospodárstvo spôsobila výroba biopalív, že sa ceny základných potravín zvýšili v priemere o 75 %. Má ľudstvo dať prednosť výrobe biopalív alebo potravín?

Scroll to Top